Kariérový poradce


Ing. Helena Dušičková
e-mail: helena.dusickova@machovka.cz
telefon: 775 866 736

konzultační hodiny: úterý 14,00 - 16,00 hodin
                               nebo kdykoli po telefonické domluvě


KARIÉROVÝ PORADCE poskytuje:

  

  • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků (v rámci vyučovacího předmětu Svět práce i ve spolupráci s Úřadem práce)

  • individuální šetření k volbě povolání a poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)

  • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu

  • organizaci schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků

  • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří)

  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a na některých středních školách ve městě

  • zprostředkování nových informací ohledně přijímacího řízení na střední školy

  • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy

Kalendář Akcí: 12. 11. - 25. 11.

14. 11.

10:55 - 13:30 | 9B:
Projektový den "Zkus to sám"

16. 11.

07:10 - 16:00 | 9B:
Exkurze nemocnice Na Homolce

19. 11.

08:00 - 14:20 | 6A:
Futsal - mladší žáci

08:00 - 14:20 | 6B:
Futsal - mladší žáci

08:00 - 14:20 | 7A:
Futsal - mladší žáci

08:00 - 14:20 | 7B:
Futsal - mladší žáci

08:00 - 09:40 | 3A:
Městské divadlo Děčín

08:00 - 09:40 | 3B:
Městské divadlo Děčín

10:00 - 16:00 | 9B:
Exkurze letecká záchranná služba v Liberci

21. 11.

08:55 - 14:20 | 8A:
Futsal - starší žáci

08:55 - 14:20 | 8B:
Futsal - starší žáci

08:55 - 14:20 | 9B:
Futsal - starší žáci

12PondělíPO13ÚterýPO14StředaPO15ČtvrtekPO16PátekPO17SobotaPO 18NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00