Metodik prevence

Bc. et Bc. Tereza Skalická
tereza.skalicka@machovka.cz
tel. 602 871 446
konzultace: kdykoli po předchozí domluvě

CO JE ÚKOLEM METODIKA PREVENCE NA ŠKOLE:

  • prevence sociálně patologických jevů (včasné zachycení rizikového a problémového chování u žáků)
  • spolupráce s třídními učiteli a ostatními pracovníky při řešení sociálně patologických jevů
  • zajišťování preventivních programů pro děti i učitele formou besed, workshopů a dalších aktivit
  • zprostředkování kontaktu s odbornými pracovišti v oblasti sociálně patologických jevů, a státními orgány (OSPOD, Policie ČR, ETOP)
  • tvorba minimálního preventivního programu
  • řešení šikany
  • konzultační činnost pro rodiče i děti

 

Kalendář Akcí: 13. 5. - 26. 5.

13. 5.

07:10 - 16:00 | 9B:
Janovka

14. 5.

08:00 - 11:40 | 5A:
Interaktivní beseda pro 5. třídy - ÚP Děčín

16. 5.

07:10 - 16:00 | 9B:
Terezín

17. 5.

08:55 - 10:45 | 1A:
Malá technická univerzita (Stavitel věží)

08:55 - 10:45 | 1B:
Malá technická univerzita (Stavitel věží)

08:00 - 09:40 | 8B:
Přednáška první pomoci + testování krevních skupin

22. 5.

08:00 - 14:20 | 8B:
Mladý záchranář - dokaž, že umíš

08:00 - 16:00 | 9B:
Uhelné safari

13PondělíPO14ÚterýPO15StředaPO16ČtvrtekPO17PátekPO18SobotaPO19NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00