ZŠ Máchovka

Davídková Markétatřídní učitelka: 8. B
vyučující ve třídách (šk. rok 2016/17):
    • přírodopis: 6. A, B; 7. A, B; 8. A, B; 9. B, C
    • anglický jazyk: 6. A, B
    • informatika: 8. A
    • komunikativní výchova: 8. B

web: davidkova.machovka.cz

vzdělání: 
 • Universita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta, obor Biologie
 • Universita Karlova - Pedagogická fakulta, obor Biologie
další vzdělání: 
 • Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce anglického jazyka na základních školách - dosažená úroveň B1
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • specializační studium pro koordinátory EVVO