Hana Michálková – vedoucí projektu Odpolední škola

E-mail: hana.michalkova@machovka.cz

tel.: 728 664 961


Co je odpolední škola:

  • Projekt Odpolední škola úspěšně funguje na naší škole již od školního roku 2011- 2012.
  • Projekt vznikl v souvislosti s prevencí a řešením sociálně patologických jevů.
  • Projekt pomáhá hlavně těm žákům, kteří mívají (z různých důvodů) problémy s domácí přípravou na vyučování.


Odpolední škola (dále jen OŠ) přispívá k řešení hned dvou základních problémů:

  1. Nabízí dětem z ohrožené skupiny vhodné využití volného času.
  2. Vhodným metodickým vedením pomáhá těmto žákům získat správné návyky při domácí přípravě – pravidelnost, důslednost atd. Vyučující pro žáky zároveň fungují jako „odborní poradci“ s domácí přípravou.

Kdy OŠ probíhá:

OŠ probíhá od října do května až června vždy 2 krát týdně po 60 minutách. V průběhu školního roku v každé skupině 50 hodin. První třídy začínají v listopadu = 40 hodin za školní rok.

Informace o vyučujích OŠ v jednotlivých třídách najdete vždy na stránce třídy.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Kalendář Akcí: 15. 4. - 28. 4.

24. 4.

08:00 - 14:20 | 7B: Malá kopaná

08:00 - 14:20 | 8A: Malá kopaná

08:00 - 14:20 | 9B: Malá kopaná

25. 4.

08:00 - 14:20 | 6B: Malá kopaná

08:00 - 14:20 | 7A: Malá kopaná

08:00 - 14:20 | 7B: Malá kopaná

15PondělíPO16ÚterýPO17StředaPO18ČtvrtekPO19PátekPO20SobotaPO 21NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00