ZŠ Máchovka

Peremská Marcela

vyučující ve třídách (šk. rok 2016/17): 3.B, 3.A (VV)
předmět: český jazyk, matematika, prouka, výtvarná výchova, pracovní výchova, tělesná výchova, hudební výchova


VZDĚLÁNÍ

Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – učitelství pro 1. stupeň ZŠ/TV