Registrační číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814

Obsah projektu Projekt Škola pro všechny síťuje všechny základní a mateřské školy zřizované statutárním městem Děčín, tedy celkem 15 organizací. V návaznosti na akci KLIMA je cílem projektu snižovat nerovnosti ve vzdělávání a školní neúspěšnost dětí prostřednictvím systematického vedení škol a pedagogů, stejně jako zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Podpora je směřována pedagogickým pracovníkům, úředníkům samosprávy i dětem a žákům.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je udržet a rozšířit systematický a koordinovaný přístup k základnímu vzdělávání ve školách zřizovaných městem Děčín, celkem 11 ZŠ. Jedná se o upevnění a systematické rozšíření proinkluzivních opatření a rozšíření o kariérové poradenství, které bude úzce pracovat právě s inkluzivními nástroji. Dalším cílem projektu je nově se v oblasti inkluze zaměřit i na mateřské školy. Projekt opět síťuje všechny mateřské školy zřizované městem Děčín, celkem 10 MŠ. Zde usilujeme o zlepšení práce s dětmi, které pocházejí ze sociálně, kulturně či ekonomicky znevýhodněného prostředí, též o zlepšení práce s rodiči dětí jak z takto znevýhodněného prostředí, tak i s rodiči majority, u nichž je potřeba pracovat s jejich předsudky. Projekt cílí na děti a žáky všech zúčastněných škol a jejich pedagogický personál.

 

Více informací na www.inkluzedecin.cz

Kalendář Akcí: 16. 9. - 22. 9.

18. 9.

08:00 - 13:30 | 6A: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 6B: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 7A: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 7B: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 8A: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 8B: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 9B: Přespolní běh

16PondělíPO17ÚterýPO18StředaPO19ČtvrtekPO 20PátekPO21SobotaPO22NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00