SOUČASNÉ PROJEKTY    REALIZOVANÉ PROJEKTYSOUČASNÉ PROJEKTY


Projekt Inkluze do škol má za úkol snížit školní neúspěšnost dětí na základních školách napříč městem Děčín. Nastavit na všech školách ve městě systém, jak pracovat s dětmi, které mohou být ohrožené školním neúspěchem. Cílem projektu je zavést ikluzivní vzdělávání na všech školách a vytvořit prostředí pro sdílení dobré praxe mezi školami. Cílem projektu je nastavit spolupráci jednotlivých škol a magistrátu města Děčín za spolupráce s organizací Člověk v tísni, která má s inkluzivním vzděláváním a metodickou podporou zkušenosti, tak, aby došlo k proinkluzivně vedeným základním školám napříč městem Děčín. Na jednotlivých školách vzniknou školní poradenská pracoviště, tzv. inkluzivní týmy, skládající se ze školního psychologa, koordinátora inkluze a asistentů pedagoga. Tento „inkluzivní tým“ bude zajišťovat práci s cílovými skupinami a metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům. Budou proškoleny celé pedagogické sbory i vedení školy v rámci inkluzivního vzdělávání. Více informací se dozvíte na oficiálních webových stránkách www.inkuzedecin.cz


ŠKOLA NENÍ NUDA

Tento projekt CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005334 realizuje naše ZŠ i MŠ od 1. 9. 2017 (datum ukončení 31. 8. 2019) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho výzvy č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinuté regiony v prioritní ose 3 OP. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ
I/2.5 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, Čtenářská a Matematická gramotnost
II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin. Mentoring
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

logolink

Kalendář Akcí: 17. 9. - 30. 9.

26. 9.

08:00 - 14:20 | 6B: Přespolní běh

08:00 - 14:20 | 7A: Přespolní běh

08:00 - 14:20 | 7B: Přespolní běh

08:00 - 14:20 | 8A: Přespolní běh

08:00 - 14:20 | 8B: Přespolní běh

08:00 - 14:20 | 9B: Přespolní běh

17PondělíPO18ÚterýPO19StředaPO20ČtvrtekPO21PátekPO22SobotaPO23NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00