Školní poradenské pracoviště vzniklo na naší škole díky projektu Inkluze do škol. Zahrnuje kromě výchovného poradce a školního metodika prevence, kteří již na škole působili, i školního psychologa, koordinátora inkluze a kariérového poradce.

Pomoc, dotazy, poradenství: poradna@machovka.cz

Výchovný poradce
Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu. Poskytuje činnosti poradenské, metodické a informační.

Kariérový poradce
Poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáka.

Školní metodik prevence
Je klíčovým poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu.

Školní psycholog
Úzce spolupracuje s učiteli i rodiči. Vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy a rodiči.

Koordinátor inkluze
Je specialista na začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s učiteli a rodiči. 

Asistent pedagoga
Je pedagogický pracovník a je přidělen do třídy, kde se vzdělává alespoň jeden žák se SVP. Jeho úkolem ovšem není pouze práce s konkrétním žákem, ale asistuje učiteli v širším spektru.

Školní asistent
Není pedagogický pracovník, úzce spolupracuje s třídním učitelem a celou třídou.

Kalendář Akcí: 16. 9. - 22. 9.

18. 9.

08:00 - 13:30 | 6A: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 6B: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 7A: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 7B: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 8A: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 8B: Přespolní běh

08:00 - 13:30 | 9B: Přespolní běh

16PondělíPO17ÚterýPO18StředaPO19ČtvrtekPO 20PátekPO21SobotaPO22NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00