Školní poradenské pracoviště vzniklo na naší škole díky projektu Inkluze do škol. Zahrnuje kromě výchovného poradce a školního metodika prevence, kteří již na škole působili, i školního psychologa a koordinátora inkluze.

Pomoc, dotazy, poradenství: poradna@machovka.cz

Výchovný poradce
Základní náplní práce je poradenství k volbě povolání zaměřené na profesní a vzdělávací orientaci a odborná pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovný poradce úzce spolupracuje s rodiči a třídními učiteli. Informuje rodiče o existenci a nabídkách středních škol v regionu a pomáhá s vyřizováním administrativy spojené s podáváním přihlášek na tyto školy.

Školní metodik prevence
Je klíčovým poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu.

Školní psycholog
Úzce spolupracuje s učiteli i rodiči. Vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy a rodiči.

Koordinátor inkluze
Je specialista na začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s učiteli a rodiči. 

Asistent pedagoga
Je pedagogický pracovník a je přidělen do třídy, kde se vzdělává alespoň jeden žák se SVP. jeho úkolem ovšem není pouze práce s konkrétním žákem, ale asistuje učiteli v širším spektru.

Školní asistent
Není pedagogický pracovník, úzce spolupracuje s třídním učitelem a celou třídou.

Kalendář Akcí: 12. 11. - 25. 11.

14. 11.

10:55 - 13:30 | 9B: Projektový den "Zkus to sám"

16. 11.

07:10 - 16:00 | 9B: Exkurze nemocnice Na Homolce

19. 11.

08:00 - 14:20 | 6A: Futsal - mladší žáci

08:00 - 14:20 | 6B: Futsal - mladší žáci

08:00 - 14:20 | 7A: Futsal - mladší žáci

08:00 - 14:20 | 7B: Futsal - mladší žáci

08:00 - 09:40 | 3A: Městské divadlo Děčín

08:00 - 09:40 | 3B: Městské divadlo Děčín

10:00 - 16:00 | 9B: Exkurze letecká záchranná služba v Liberci

21. 11.

08:55 - 14:20 | 8A: Futsal - starší žáci

08:55 - 14:20 | 8B: Futsal - starší žáci

08:55 - 14:20 | 9B: Futsal - starší žáci

12PondělíPO13ÚterýPO14StředaPO15ČtvrtekPO16PátekPO17SobotaPO 18NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00