MATEMATIKA 8. ročník

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématuPROBÍRANÉ UČIVO:
5. - 9.2.
Mnohočleny

 • násobení jednočlenů - video zde
 • násobení jednočlenem - video zde
 • násobení mnohočlenů - video zde


26. 1. - 1.2.
Mnohočleny

 • sčítání - video zde
 • odčítání


22. - 26. 1.
Mocniny s přirozeným mocnitelem


 • mocnina součinu, podílu
 • souči, podíl mocnin
 • mocnina mocniny
 • sčítání a odčítání mocnin
 • zápis čísla v desítkové soustavě

Mnohočlen


15. 19. 1.
Mocniny s přirozeným mocnitelem

 • práce s mocninami - viz učebnice
  • mocnina součinu a podílu
  • součin a podíl mocnim
  • mocnina mocniny
  • sčítání a odčítání mocnin
  • zápis čísla v desítkové soustavě

8. - 12. 1.
Mocniny s přirozeným mocnitelem

 • práce s mocninami
 • 10.1. - 2. čtvrtletní práce

3. - 5. 1.
Číselné výrazy

 • hodnota výrazu
 • dosazování do výrazu
 • slovní vyjádření výrazu
 • 10. 1. - 2. čtvrtletní práce
  • Pythagorova věta
  • číselné výrazy


18. - 22. 12.
Číselné výrazy

 • 19. 12. KP - Pythagorova věta
 • Dobrovolný úkol - zde - do 5. 1. 2018
 • úprava číselných výrazů

11. - 15. 12.
Pythagorova věta

 • PV v prostoru
 • 19. 12. - KP


4. - 8. 12.
Pythagorova věta

 • věta obrácená
 • slovní úlohy


27. 11. - 1. 12.
Pythagorova věta

 • úvod - video zde, zde,
 • výpočet přepony, odvěsny - video zde


20. - 24. 11.
Druhá mocnina a odmocniny

 • odmocnina desítek, stovek,...
 • práce s tabulkami a kalkulačkou

6. - 10. 11.
Druhá mocnina a odmocnina

 • mocnina desítek, stovek,...
 • odmocnina desítek, stovek,...
 • práce s tabulkami a kalkulačkou

9. 11. - 1. čtvrtletní práce

 • opakování ze 7. ročníku
 • rovinné útvary a hranoly
 • druhá mocnina


30. 10. - 3.11.
Druhá mocnina

 • úvod
 • mocnina 1 - 20
 • mocnina desítek, stovek,...

9. 11. - 1. čtvrtletní práce


23. - 25. 10.
Hranoly

 • procvičování
 • 25. 10. - KP
  • hranoly - objem, povrch
  • rovinné útvary - konstrukce, obsah, obvod


16. - 20. 10.
Hranoly

 • povrch, objem
 • 18. 10. - KP - Opakování učiva 7. ročníku
  • zlomky
  • racionální čísla
  • poměr a trojčlenka
  • procenta
  • rovinné útvary - trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
 • 25. 10. - KP - Hranoly

9. - 13.10.
Trojúhelníky, čtyřúhelníky

 • konstukce lichoběžníku - video zde, zde, zde
 • obvod a obsah lichoběžníku - video zde2. - 6.10.
Trojúhelníky, čtyřúhelníky

 • konstrukce rovnoběžníku - video zde, zde, zde
 • obvod a obsah rovnoběžníku video zde
 • 18. 10. - KP - Opakování učiva 7. ročníku


25. - 29.9.
Trojúhelníky, čtyřúhelníky

 • věta sss o shodnosti trojúhelníků - video zde
 • věta sus o shodnosti trojúhelníků - video zde
 • věta usu o shodnosti trojúhelníků - video zde
 • konstrukce rovnoběžníku


18. - 22.9.
Opakování učiva 7. ročníku

 • přímá a nepřímá úměrnost
 • procenta
 • rovinné útvary11. - 15.9.
Opakování učiva 7. ročníku

 • zlomky
 • celá a racionální čísla
 • poměr7. - 8.9.

Úvod do učiva 8.ročníku

 • pomůcky - viz. nížeHodnocení:

testy

 • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené ve cv. sešitě
 • kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole
 • Čtvrtletní práce - archivace a k nahlédnutí ve škole
 • Práce v hodině - za 5 malých známek je jedna známka D do žákovské knížky
 • Zkoušení
 • přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky na geometrii (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka – dokud budou) půjčit před hodinou matematiky v kabinetě zeměpisu.

Hodnocení matematiky:

A … 1 … čtvrtletní práce

B … 0,8 … kontrolní práce, opakovací písemky, náročnější desetiminutovky

C … 0,6 … desetiminutovky, samostatná práce

D … 0,4 … zkoušení, práce v hodině

E … 0,2 … definice, dobrovolné úkoly

Pomůcky:

učebnice – Odvárko-Kadleček 1, 2, 3

sešity - cvičný (440), školní (540), na kontrolní práce (420)

pracovní sešit – SNP - aritmetika

Matematické tabulky

pravítko

kružítko

úhloměr

obyčejné tužky č. 3

barevné tužky (fixy, propisky) - zelená a červená

lepidlo

nůžky

Informace:

www.machovka.cz

L.Lžíčařová

Kalendář Akcí: 19. 2. - 25. 2.

19PondělíPO20ÚterýPO21StředaPO 22ČtvrtekPO23PátekPO24SobotaPO25NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00