MATEMATIKA 8. ročník

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématuPROBÍRANÉ UČIVO:

18. - 22.9.
Opakování učiva 7. ročníku
 • přímá a nepřímá úměrnost
 • procenta
 • rovinné útvary


11. - 15.9.
Opakování učiva 7. ročníku
 • zlomky
 • celá a racionální čísla
 • poměr


7. - 8.9.

Úvod do učiva 8.ročníku
 • pomůcky - viz. níže


Hodnocení:

 

testy

 • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené ve cv. sešitě
 • kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole
 • Čtvrtletní práce - archivace a k nahlédnutí ve škole
 • Práce v hodině - za 5 malých známek je jedna známka D do žákovské knížky
 • Zkoušení
 • přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

 

UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky na geometrii (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka – dokud budou) půjčit před hodinou matematiky v kabinetě zeměpisu.

 

 

Hodnocení matematiky:

 

A … 1 … čtvrtletní práce

B … 0,8 … kontrolní práce, opakovací písemky, náročnější desetiminutovky

C … 0,6 … desetiminutovky, samostatná práce

D … 0,4 … zkoušení, práce v hodině

E … 0,2 … definice, dobrovolné úkoly

Pomůcky:

 

učebnice – Odvárko-Kadleček 1, 2, 3

sešity - cvičný (440), školní (540), na kontrolní práce (420)

pracovní sešit – SNP - aritmetika

Matematické tabulky

pravítko

kružítko

úhloměr

obyčejné tužky č. 3

barevné tužky (fixy, propisky) - zelená a červená

lepidlo

nůžky

 

Informace:

 

www.machovka.cz

 

L.Lžíčařová

Kalendář Akcí: 18. 9. - 24. 9.

19. 9.

08:00 - 12:35 | 7B:
Prales na talíři

21. 9.

08:00 - 09:40 | 1A:
9+1

08:00 - 09:40 | 1B:
9+1

08:00 - 09:40 | 9B:
9+1

08:00 - 11:40 | 7A:
Prales na talíři

10:55 - 13:30 | 3A:
Plavecký výcvik

10:55 - 13:30 | 3B:
Plavecký výcvik

18PondělíPO19ÚterýPO20StředaPO 21ČtvrtekPO22PátekPO23SobotaPO24NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00