MATEMATIKA 8. ročník

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématuPROBÍRANÉ UČIVO:
25. - 29.6.
Děkuji všem za spolupráci a snahu v tomto školním roce, přeji vám krásné prázdniny a budu se na vás těšit v roce 2018/2019.

18. - 22.6.
Kruh, kružnice, válec

 • opakování

kontrola učebnic

11. - 15.6.
Kruh, kružnice, válec

 • tečny


4. - 8. 6.
Kruh, kružnice, válec

   • obvod, obsah
   • 7. 6. - 4. čtvrtletní práce
   • tečny


   28. 5. - 1.6.
   Kruh, kružnice válec

   • tečny ke kružnici
   • obvod kruhu, délka kružnice
   • obsah kruhu
   • 7. 6. - 4. čtvrtletní práce
    • rovnice
    • slovní úlohy
    • kruh, kružnice


   21. - 25. 5.
   Kruh, kružnice, válec

   14. - 18.5.
   Kruh , kružnice, válec

   • poloha kružnic, kružnice a přímky
   • stále zkoušíme rovnice a slovní úlohy


   7. - 11. 5.
   Lineární rovnice

   • KP - 10. 5.

   Kruh, kružnice, válec

   • rýsovací potřeby
   • poloha kružnice


   30. 4. - 4.5.
   Lineární rovnice

   • slovní úlohy - video zde, zde
   • výpočet neznámé ze vzorce - video zde
   • dobrovolný úkol do 7. 5. - zde 


   23. - 27. 4.
   Lineární rovnice

   • slovní úlohy
   • výpočet neznámé ze vzorce
   • 3.5. - KP - Lineární rovnice
    • řešení LR - jednoduché, se závorkou, se zlomkem
    • slovní úlohy
    • výpočet neznámé ze vzorce

   16. - 20. 4.
   Lineární rovnice

   • řešení LR
   • slovní úlohy

   9.- 13.3.
   Lineární rovnice

   • řešení lineárních rovnic
    • se závorkou
    • se zlomkem
   • 3. čtvrtletní práce - 12.4.

   3. - 6.4.
   Lineární rovnice

   • řešení lineárních rovnic- video zde, zde, zde
    • jednoduché
    • se závorkou
    • s alg. výrazy
   • 12.4. - 3. čtvrtletní práce
    • mnohočleny
    • lineární rovnice

   26. - 28. 3.
   Lineární rovnice

   • ekvivalentní úpravy

   19. - 23. 3.
   Lineární rovnice

   • kořen rovnice
   • ekvivalentní úpravy

   12. - 16. 3.
   Mnohočleny

   • opakování
   • KP


   5. - 9. 3.
   Mnohočleny

   • použití algebraických vzorců -video zde
   • dobrovolný úkol - zde

   26. 2. -  2.3.
   Mnohočleny

   • vytýkání před závorku - video zde, zde
   • použití algebraických vzorců - video zde


   19. - 23. 2.
   Mnohočleny

   • násobení
   • procvičování


   5. - 9.2.
   Mnohočleny

   • násobení jednočlenů - video zde
   • násobení jednočlenem - video zde
   • násobení mnohočlenů - video zde


   26. 1. - 1.2.
   Mnohočleny

   • sčítání - video zde
   • odčítání


   22. - 26. 1.
   Mocniny s přirozeným mocnitelem


   • mocnina součinu, podílu
   • souči, podíl mocnin
   • mocnina mocniny
   • sčítání a odčítání mocnin
   • zápis čísla v desítkové soustavě

   Mnohočlen


   15. 19. 1.
   Mocniny s přirozeným mocnitelem

   • práce s mocninami - viz učebnice
    • mocnina součinu a podílu
    • součin a podíl mocnim
    • mocnina mocniny
    • sčítání a odčítání mocnin
    • zápis čísla v desítkové soustavě

   8. - 12. 1.
   Mocniny s přirozeným mocnitelem

   • práce s mocninami
   • 10.1. - 2. čtvrtletní práce

   3. - 5. 1.
   Číselné výrazy

   • hodnota výrazu
   • dosazování do výrazu
   • slovní vyjádření výrazu
   • 10. 1. - 2. čtvrtletní práce
    • Pythagorova věta
    • číselné výrazy


   18. - 22. 12.
   Číselné výrazy

   • 19. 12. KP - Pythagorova věta
   • Dobrovolný úkol - zde - do 5. 1. 2018
   • úprava číselných výrazů

   11. - 15. 12.
   Pythagorova věta

   • PV v prostoru
   • 19. 12. - KP


   4. - 8. 12.
   Pythagorova věta

   • věta obrácená
   • slovní úlohy


   27. 11. - 1. 12.
   Pythagorova věta

   • úvod - video zde, zde,
   • výpočet přepony, odvěsny - video zde


   20. - 24. 11.
   Druhá mocnina a odmocniny

   • odmocnina desítek, stovek,...
   • práce s tabulkami a kalkulačkou

   6. - 10. 11.
   Druhá mocnina a odmocnina

   • mocnina desítek, stovek,...
   • odmocnina desítek, stovek,...
   • práce s tabulkami a kalkulačkou

   9. 11. - 1. čtvrtletní práce

   • opakování ze 7. ročníku
   • rovinné útvary a hranoly
   • druhá mocnina


   30. 10. - 3.11.
   Druhá mocnina

   • úvod
   • mocnina 1 - 20
   • mocnina desítek, stovek,...

   9. 11. - 1. čtvrtletní práce


   23. - 25. 10.
   Hranoly

   • procvičování
   • 25. 10. - KP
    • hranoly - objem, povrch
    • rovinné útvary - konstrukce, obsah, obvod


   16. - 20. 10.
   Hranoly

   • povrch, objem
   • 18. 10. - KP - Opakování učiva 7. ročníku
    • zlomky
    • racionální čísla
    • poměr a trojčlenka
    • procenta
    • rovinné útvary - trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník
   • 25. 10. - KP - Hranoly

   9. - 13.10.
   Trojúhelníky, čtyřúhelníky

   • konstukce lichoběžníku - video zde, zde, zde
   • obvod a obsah lichoběžníku - video zde   2. - 6.10.
   Trojúhelníky, čtyřúhelníky

   • konstrukce rovnoběžníku - video zde, zde, zde
   • obvod a obsah rovnoběžníku video zde
   • 18. 10. - KP - Opakování učiva 7. ročníku


   25. - 29.9.
   Trojúhelníky, čtyřúhelníky

   • věta sss o shodnosti trojúhelníků - video zde
   • věta sus o shodnosti trojúhelníků - video zde
   • věta usu o shodnosti trojúhelníků - video zde
   • konstrukce rovnoběžníku


   18. - 22.9.
   Opakování učiva 7. ročníku

   • přímá a nepřímá úměrnost
   • procenta
   • rovinné útvary   11. - 15.9.
   Opakování učiva 7. ročníku

   • zlomky
   • celá a racionální čísla
   • poměr   7. - 8.9.

   Úvod do učiva 8.ročníku

   • pomůcky - viz. níže   Hodnocení:

   testy

   • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené ve cv. sešitě
   • kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole
   • Čtvrtletní práce - archivace a k nahlédnutí ve škole
   • Práce v hodině - za 5 malých známek je jedna známka D do žákovské knížky
   • Zkoušení
   • přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

   UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky na geometrii (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka – dokud budou) půjčit před hodinou matematiky v kabinetě zeměpisu.

   Hodnocení matematiky:

   A … 1 … čtvrtletní práce

   B … 0,8 … kontrolní práce, opakovací písemky, náročnější desetiminutovky

   C … 0,6 … desetiminutovky, samostatná práce

   D … 0,4 … zkoušení, práce v hodině

   E … 0,2 … definice, dobrovolné úkoly

   Pomůcky:

   učebnice – Odvárko-Kadleček 1, 2, 3

   sešity - cvičný (440), školní (540), na kontrolní práce (420)

   pracovní sešit – SNP - aritmetika

   Matematické tabulky

   pravítko

   kružítko

   úhloměr

   obyčejné tužky č. 3

   barevné tužky (fixy, propisky) - zelená a červená

   lepidlo

   nůžky

   Informace:

   www.machovka.cz

   L.Lžíčařová

Kalendář Akcí: 16. 7. - 22. 7.

16PondělíPO17ÚterýPO 18StředaPO19ČtvrtekPO20PátekPO21SobotaPO22NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00