MATEMATIKA 9. ročníku

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématuPROBÍRANÁ LÁTKA

10. - 14. 12.
Rovnice s neznámou ve jmenovateli

 • jednoduché rovnice


3. - 7.12.
Rovnice s neznámou ve jmenovateli

 • jednoduché rovnice

Lomené výrazy - 3.12. - KP
Cermat

 • začínáme Cermat přípravu - úterý - ČJ, středa - M
 • matematika začne až 12.12.!


26. - 30. 11.
Lomené výrazy

 • odčítání LV - video zde
 • 3. 12. - KP - Lomené výrazy
  • podmínky
  • krácení
  • násobení
  • dělení
  • sčítání
  • odčítání
 • PZ - zde - pouze pro M1 - do 7.12.
 • Dobrovolný úkol - zde - do 3.12.


19. - 23. 11.
Lomené výrazy

 • sčítání - video zde

12. - 16. 11.
Lomené výrazy

 • dělení - video zde
 • 12. 11. - 1.ČP
 • Dobrovolný úkol - zde
 • PZ - zde - pouze pro skupinu M1


5. - 9.11.
Lomené výrazy

 • násobení - video zde
 • příprava na 1. ČP
 • 12.11. - 1. ČP
  • algebraické vzorce
  • mnohočleny
  • podmínky LV
  • krácení LV
  • násobení LV
  • rovnice
 • Dobrovolný úkol - zde


28. 10. - 2. 11.
Lomené výrazy

 • krácení
 • rozšiřování - video zde


22. - 26. 10.
Lomené výrazy

 • podmínky LV - video zde
 • krácení LV - video zde
 • PZ - zde - pro skupinu M1 - do 2. 11.


15. - 19. 10.
Lomené výrazy

 • úvod do LV
 • podmínky LV8. - 12. 10.
Konstrukční úlohy

 • konstrukce trojúhelníku
 • konstrukce čtyřúhelníku


1. - 5. 10.
Konstrukční úlohy

 • množina bodů
 • konstrukce trojúhelníku - video zde, zde
 • PZ - zde - pro skupinu M1 - do 19. 10.


24. - 27. 9.
Opakování učiva

 • válec
 • konstrukční úlohy17. - 21. 9.

Opakování
učiva

 • lineární rovnice a slovní úlohy
 • kruh, kružnice
 • válec


10. - 14. 9.

Opakování učiva

 • Pythagorova věta
 • mnohočleny
 • kruh, kružnice
 • PZ - zde - pro skupinu M1- do 21.9.

Hodnocení:

  1. testy

  • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené ve cv. sešitě

kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole

čtvrtletní práce - archivace a k nahlédnutí ve škole

  1. Práce v hodině - za 5 malých známek je jedna známka D do žákovské knížky

Zkoušení

přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky na geometrii (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka – dokud budou) půjčit před hodinou matematiky v kabinetě zeměpisu.

Hodnocení matematiky:

A … 1 … čtvrtletní práce

B … 0,8 … kontrolní práce, opakovací písemky, náročnější desetiminutovky

C … 0,6 … desetiminutovky, samostatná práce

D … 0,4 … zkoušení, práce v hodině

E … 0,2 … definice, dobrovolné úkoly


Pomůcky:

  1. učebnice – Odvárko-Kadleček 1, 2, 3

sešity - cvičný (440), školní (540), na kontrolní práce (420)

pracovní sešit – SNP - aritmetika

Matematické tabulky

pravítko

kružítko

úhloměr

obyčejné tužky č. 3

barevné tužky (fixy, propisky) - zelená a červená

lepidlo

nůžky

Informace:

www.machovka.cz

L.Lžíčařová

Kalendář Akcí: 10. 12. - 23. 12.

19. 12.

08:00 - 12:35 | 6A:
Vánoční laťka

08:00 - 12:35 | 6B:
Vánoční laťka

08:00 - 12:35 | 7A:
Vánoční laťka

08:00 - 12:35 | 7B:
Vánoční laťka

08:00 - 12:35 | 8A:
Vánoční laťka

08:00 - 12:35 | 8B:
Vánoční laťka

08:00 - 12:35 | 9B:
Vánoční laťka

10PondělíPO11ÚterýPO12StředaPO13ČtvrtekPO14PátekPO15SobotaPO 16NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00