• MATEMATIKA 9. ročníku

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématuPROBÍRANÁ LÁTKA

13. - 17.5.
Podobnost

 • poměr podobnosti
 • věty o podobnosti

 

6. - 10.5.
Podobnost

 • dělení úsečky


23. 4. - 3. 5.
Funkce

 • opakování
 • příprava na ČP - 30.4.
 • KP - Funkce - 3.5.

 


15. - 16. 4.
Funkce

 • kvadratická fce
 • nepřímá úměrnost
 • 3. ČP - 30.4
  • funkce - graf, průsečíky, rovnice
  • řešení soustav rovnic - numericky i graficky
  • lineární fce, kvadratická fce, nepřímá úměrnost


8. - 12.4.
Funkce

       • kvadratická fce
       • procvičování


       1. - 5.4.
       Funkce

       • grafické řešení soustavy rovnic
       • Dobrovolný úkol - zde - do 8.4.

       25. - 29.3.

       Funkce

       • lineární rovnice - určování rovnice z grafu
       • nepřímá úměrnost


       18. - 22.3.
       Funkce

       • lineární rovnice - graf, průsečíky s osou x a y
       • PZ - do 29.3. - zde

       11.  - 15. 3.
       Funkce

       • graf PÚ
       • lineární rovnice  - graf

       4. - 8.3.

       Soustavy rovnic

       • KP - 5.3.

       Funkce

       • funkce
       • graf funkce
       • je nutné mít pravítka a tužky a jiné rýsovací pomůcky!!!!
       • PZ - zde - do 29.3.

       25. 2. - 1.3.
       Soustavy rovnic

       • Slovní úlohy
       • 5.3. - KP - Soustavy rovnic
        • soustavy
        • slovní úlohy


       18. - 22.2.
       Jarní prázdniny

       11. - 15.2.
       Soustavy rovnic

       • slovní úlohy
        • jednoduché
        • směsi
        • roztoky
       •  dobrovolný úkol - zde - do 25.2.
       • PZ - zde - do


       4. - 8. 2.
       Soustavy rovnic

       • procvičování
       • slovní úlohy       28. - 31. 1.
       Soustavy rovnic

                    • metoda dosazovací
                    • metoda sčítací
                    • dobrovolný úkol - zde - do 11. 2.
                    • PZ - zde - do 11. 2.


                    21. - 25. 1.
                    Soustavy rovnic

                    • metoda porovnávací
                    • metoda dosazovaci


                    14. - 18. 1.
                    LVK

                    • procvičování


                    3. - 11. 1.
                    Rovnice

                    • slovní úlohy - o společné práci
                    • slovní úlohy - o pohybu


                    17. - 21. 12.
                    Rovnice

                    • slovní úlohy
                    • 8. 1. - 2. čtvrtletní práce!!!
                    •  PZ - zde -pouze pro M1 a Cermat skupinu - do 11.1.
                    • Dobrovolný úkol - zde - do 11. 1.

                    10. - 14. 12.
                    Rovnice s neznámou ve jmenovateli

                    • jednoduché rovnice


                    3. - 7.12.
                    Rovnice s neznámou ve jmenovateli

                    • jednoduché rovnice

                    Lomené výrazy - 3.12. - KP
                    Cermat

                    • začínáme Cermat přípravu - úterý - ČJ, středa - M
                    • matematika začne až 12.12.!


                    26. - 30. 11.
                    Lomené výrazy

                    • odčítání LV - video zde
                    • 3. 12. - KP - Lomené výrazy
                     • podmínky
                     • krácení
                     • násobení
                     • dělení
                     • sčítání
                     • odčítání
                    • PZ - zde - pouze pro M1 - do 7.12.
                    • Dobrovolný úkol - zde - do 3.12.


                    19. - 23. 11.
                    Lomené výrazy

                    • sčítání - video zde

                    12. - 16. 11.
                    Lomené výrazy

                    • dělení - video zde
                    • 12. 11. - 1.ČP
                    • Dobrovolný úkol - zde
                    • PZ - zde - pouze pro skupinu M1


                    5. - 9.11.
                    Lomené výrazy

                    • násobení - video zde
                    • příprava na 1. ČP
                    • 12.11. - 1. ČP
                     • algebraické vzorce
                     • mnohočleny
                     • podmínky LV
                     • krácení LV
                     • násobení LV
                     • rovnice
                    • Dobrovolný úkol - zde


                    28. 10. - 2. 11.
                    Lomené výrazy

                    • krácení
                    • rozšiřování - video zde


                    22. - 26. 10.
                    Lomené výrazy

                    • podmínky LV - video zde
                    • krácení LV - video zde
                    • PZ - zde - pro skupinu M1 - do 2. 11.


                    15. - 19. 10.
                    Lomené výrazy

                    • úvod do LV
                    • podmínky LV                    8. - 12. 10.
                    Konstrukční úlohy

                    • konstrukce trojúhelníku
                    • konstrukce čtyřúhelníku


                    1. - 5. 10.
                    Konstrukční úlohy

                    • množina bodů
                    • konstrukce trojúhelníku - video zde, zde
                    • PZ - zde - pro skupinu M1 - do 19. 10.


                    24. - 27. 9.
                    Opakování učiva

                    • válec
                    • konstrukční úlohy                    17. - 21. 9.

                    Opakování
                    učiva

                    • lineární rovnice a slovní úlohy
                    • kruh, kružnice
                    • válec


                    10. - 14. 9.

                    Opakování učiva

                    • Pythagorova věta
                    • mnohočleny
                    • kruh, kružnice
                    • PZ - zde - pro skupinu M1- do 21.9.

                    Hodnocení:

                     1. testy

                     • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené ve cv. sešitě

                    kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole

                    čtvrtletní práce - archivace a k nahlédnutí ve škole

                     1. Práce v hodině - za 5 malých známek je jedna známka D do žákovské knížky

                    Zkoušení

                    přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

                    UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky na geometrii (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka – dokud budou) půjčit před hodinou matematiky v kabinetě zeměpisu.

                    Hodnocení matematiky:

                    A … 1 … čtvrtletní práce

                    B … 0,8 … kontrolní práce, opakovací písemky, náročnější desetiminutovky

                    C … 0,6 … desetiminutovky, samostatná práce

                    D … 0,4 … zkoušení, práce v hodině

                    E … 0,2 … definice, dobrovolné úkoly


                    Pomůcky:

                     1. učebnice – Odvárko-Kadleček 1, 2, 3

                    sešity - cvičný (440), školní (540), na kontrolní práce (420)

                    pracovní sešit – SNP - aritmetika

                    Matematické tabulky

                    pravítko

                    kružítko

                    úhloměr

                    obyčejné tužky č. 3

                    barevné tužky (fixy, propisky) - zelená a červená

                    lepidlo

                    nůžky

                    Informace:

                    www.machovka.cz

                    L.Lžíčařová

Kalendář Akcí: 20. 5. - 26. 5.

22. 5.

08:00 - 14:20 | 8B:
Mladý záchranář - dokaž, že umíš

08:00 - 16:00 | 9B:
Uhelné safari

20PondělíPO 21ÚterýPO22StředaPO23ČtvrtekPO24PátekPO25SobotaPO26NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00