• MATEMATIKA 9. ročníku

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématuPROBÍRANÁ LÁTKA

11. - 15.2.
Soustavy rovnic

 • slovní úlohy
  • jednoduché
  • směsi
  • roztoky
 •  dobrovolný úkol - zde - do 25.2.
 • PZ - zde - do


4. - 8. 2.
Soustavy rovnic

 • procvičování
 • slovní úlohy28. - 31. 1.
Soustavy rovnic

   • metoda dosazovací
   • metoda sčítací
   • dobrovolný úkol - zde - do 11. 2.
   • PZ - zde - do 11. 2.


   21. - 25. 1.
   Soustavy rovnic

   • metoda porovnávací
   • metoda dosazovaci


   14. - 18. 1.
   LVK

   • procvičování


   3. - 11. 1.
   Rovnice

   • slovní úlohy - o společné práci
   • slovní úlohy - o pohybu


   17. - 21. 12.
   Rovnice

   • slovní úlohy
   • 8. 1. - 2. čtvrtletní práce!!!
   •  PZ - zde -pouze pro M1 a Cermat skupinu - do 11.1.
   • Dobrovolný úkol - zde - do 11. 1.

   10. - 14. 12.
   Rovnice s neznámou ve jmenovateli

   • jednoduché rovnice


   3. - 7.12.
   Rovnice s neznámou ve jmenovateli

   • jednoduché rovnice

   Lomené výrazy - 3.12. - KP
   Cermat

   • začínáme Cermat přípravu - úterý - ČJ, středa - M
   • matematika začne až 12.12.!


   26. - 30. 11.
   Lomené výrazy

   • odčítání LV - video zde
   • 3. 12. - KP - Lomené výrazy
    • podmínky
    • krácení
    • násobení
    • dělení
    • sčítání
    • odčítání
   • PZ - zde - pouze pro M1 - do 7.12.
   • Dobrovolný úkol - zde - do 3.12.


   19. - 23. 11.
   Lomené výrazy

   • sčítání - video zde

   12. - 16. 11.
   Lomené výrazy

   • dělení - video zde
   • 12. 11. - 1.ČP
   • Dobrovolný úkol - zde
   • PZ - zde - pouze pro skupinu M1


   5. - 9.11.
   Lomené výrazy

   • násobení - video zde
   • příprava na 1. ČP
   • 12.11. - 1. ČP
    • algebraické vzorce
    • mnohočleny
    • podmínky LV
    • krácení LV
    • násobení LV
    • rovnice
   • Dobrovolný úkol - zde


   28. 10. - 2. 11.
   Lomené výrazy

   • krácení
   • rozšiřování - video zde


   22. - 26. 10.
   Lomené výrazy

   • podmínky LV - video zde
   • krácení LV - video zde
   • PZ - zde - pro skupinu M1 - do 2. 11.


   15. - 19. 10.
   Lomené výrazy

   • úvod do LV
   • podmínky LV   8. - 12. 10.
   Konstrukční úlohy

   • konstrukce trojúhelníku
   • konstrukce čtyřúhelníku


   1. - 5. 10.
   Konstrukční úlohy

   • množina bodů
   • konstrukce trojúhelníku - video zde, zde
   • PZ - zde - pro skupinu M1 - do 19. 10.


   24. - 27. 9.
   Opakování učiva

   • válec
   • konstrukční úlohy   17. - 21. 9.

   Opakování
   učiva

   • lineární rovnice a slovní úlohy
   • kruh, kružnice
   • válec


   10. - 14. 9.

   Opakování učiva

   • Pythagorova věta
   • mnohočleny
   • kruh, kružnice
   • PZ - zde - pro skupinu M1- do 21.9.

   Hodnocení:

    1. testy

    • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené ve cv. sešitě

   kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole

   čtvrtletní práce - archivace a k nahlédnutí ve škole

    1. Práce v hodině - za 5 malých známek je jedna známka D do žákovské knížky

   Zkoušení

   přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

   UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky na geometrii (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka – dokud budou) půjčit před hodinou matematiky v kabinetě zeměpisu.

   Hodnocení matematiky:

   A … 1 … čtvrtletní práce

   B … 0,8 … kontrolní práce, opakovací písemky, náročnější desetiminutovky

   C … 0,6 … desetiminutovky, samostatná práce

   D … 0,4 … zkoušení, práce v hodině

   E … 0,2 … definice, dobrovolné úkoly


   Pomůcky:

    1. učebnice – Odvárko-Kadleček 1, 2, 3

   sešity - cvičný (440), školní (540), na kontrolní práce (420)

   pracovní sešit – SNP - aritmetika

   Matematické tabulky

   pravítko

   kružítko

   úhloměr

   obyčejné tužky č. 3

   barevné tužky (fixy, propisky) - zelená a červená

   lepidlo

   nůžky

   Informace:

   www.machovka.cz

   L.Lžíčařová

Kalendář Akcí: 18. 2. - 24. 2.

18PondělíPO19ÚterýPO20StředaPO 21ČtvrtekPO22PátekPO23SobotaPO24NedělePO
7:00
LVK Klínovec - 7A
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00