MATEMATIKA 9. ročníku

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématuPROBÍRANÁ LÁTKA


8. - 12. 10.
Konstrukční úlohy

 • konstrukce trojúhelníku
 • konstrukce čtyřúhelníku


1. - 5. 10.
Konstrukční úlohy

 • množina bodů
 • konstrukce trojúhelníku - video zde, zde
 • PZ - zde - pro skupinu M1 - do 19. 10.


24. - 27. 9.
Opakování učiva

 • válec
 • konstrukční úlohy17. - 21. 9.

Opakování
učiva

 • lineární rovnice a slovní úlohy
 • kruh, kružnice
 • válec


10. - 14. 9.

Opakování učiva

 • Pythagorova věta
 • mnohočleny
 • kruh, kružnice
 • PZ - zde - pro skupinu M1- do 21.9.

Hodnocení:

  1. testy

  • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené ve cv. sešitě

kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole

čtvrtletní práce - archivace a k nahlédnutí ve škole

  1. Práce v hodině - za 5 malých známek je jedna známka D do žákovské knížky

Zkoušení

přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky na geometrii (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka – dokud budou) půjčit před hodinou matematiky v kabinetě zeměpisu.

Hodnocení matematiky:

A … 1 … čtvrtletní práce

B … 0,8 … kontrolní práce, opakovací písemky, náročnější desetiminutovky

C … 0,6 … desetiminutovky, samostatná práce

D … 0,4 … zkoušení, práce v hodině

E … 0,2 … definice, dobrovolné úkoly


Pomůcky:

  1. učebnice – Odvárko-Kadleček 1, 2, 3

sešity - cvičný (440), školní (540), na kontrolní práce (420)

pracovní sešit – SNP - aritmetika

Matematické tabulky

pravítko

kružítko

úhloměr

obyčejné tužky č. 3

barevné tužky (fixy, propisky) - zelená a červená

lepidlo

nůžky

Informace:

www.machovka.cz

L.Lžíčařová

Kalendář Akcí: 15. 10. - 21. 10.

15PondělíPO16ÚterýPO17StředaPO18ČtvrtekPO 19PátekPO20SobotaPO21NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00