Kroužky ŠK


Zájmové kroužky ŠK a ŠD pro školní rok 2016/2017


Číslo

Název

Den

Čas

Vedoucí

Cena

1.

Keramický kroužek

Úterý 1.-5. tř.

13:30 – 15:00

Š. Domecká

300 Kč / pololetí

2.

Keramický kroužek

Středa 1.-5. tř.

14:00 - 15:30

Š. Domecká

300 Kč / pololetí

3.

Keramický kroužek

Pondělí

14:30 - 16:00

S. Nováková

300 Kč / pololetí

4.

Keramický kroužek

Pátek

14:00 - 16:00

J. Kajzrová

300 Kč / pololetí

5.

Turistický kroužek ,, Stonožka"
pro 1. - 5.třídy

 

Pondělí

 

14:00 - 16:00

H. Konšalová

250 Kč / pololetí

6.

Veselé pískání Út
Veselé pískání Čt

 

12:45 – 13.45

14:00 – 15:00


J. Bezoušková

150 Kč / pololetí

7.

Akrobacie

Úterý

13:30 - 14:30

L.Vránová

200 Kč / pololetí

8.

Sportovky ŠD

Pátek

13:30 – 14:30

M. Horáková

200 Kč / pololetí

9.

Sportovky

1.-5 tř.

Středa

13:30 - 14:30

M. Skalníková

200 Kč / pololetí

10.

Společenský tanec

Pondělí

14:30 – 15:00

Taneční škola

 

11.

Vaření

Čtvrtek

13:30 - 15:00

I. Wimmerová

250 Kč / pololetí

12.

Sboreček pro

2 .-3.tř.

Středa

13:00 – 14:00

J.Rodingerová

100 Kč / pol.

13.

Anglický jazyk 1.tř.

Čtvrtek

13:00 - 14:00

Jaz. škola Clever

700 Kč / pol.

14.

Anglický jazyk

2. -3.tř.

Čtvrtek

14:00 – 15:00

Jaz. škola Clever

700 Kč / pol.

15.

Anglický jazyk

4. -6.tř.

Čtvrtek

15:00 – 16:00

Jaz. škola Clever

700 Kč / pol.

16.

Keramika pro dospělé

Čtvrtek

17:00 - 19:00

M. Skalníková

600 Kč / pololetí

17.

Dramaťák 1 pro 4.-5.tř.

Pondělí

13:15- 15:15

T. Teršlová

250 Kč / pololetí

18.

Dívčí klub pro

3.-5.tř.

Pondělí

13:30 - 15:30

J. Rodingerová

250 Kč / pololetí

19.

Tvořivé ručičky 1-3.tř.

Pondělí

14:00 – 15:30

J. Kajzrová

200 Kč / pololetí

20.

Tvořivé ručičky 1.-3.tř.

Čtvrtek

14:00 – 15:30

J. Kajzrová

200 Kč / pololetí

21.

Netradiční výtv.techniky

1- 3.tř.

Středa

13:30 – 14:30

M. Kocianová

150 Kč / pololetí

Kroužky školní družiny mají nově své variabilní symboly!

 • Keramický kroužek: var. symbol 20
 • Sportovní hry: var. symbol 21
 • Sportovní přípravka: var. symbol 22
 • Stonožka: var. symbol 23
 • Dramaťák: var. symbol 24
 • Veselé pískání: var. symbol 25
 • Malba: var. symbol 26
 • Step aerobic: var. symbol 27
 • Netradiční výtvarné techniky: var. symbol 28
 • Přírodovědný kroužek.: var. symbol 29
 • Tvořivé ručičky: var. symbol 30
 • Kroužek výtvarných umění: var. symbol 31
 • Matematicko - fyzikální kroužek.: var. symbol 32
 • Dívčí klub: var. symbol 33
 • Sboreček: var. symbol 34
 • Fotbal dívky: var. symbol 35
 • Posilovna: var. symbol 36

Poplatky za jednotlivé kroužky zasílejte na účet školy:

č. účtu: 6035431, kód banky: 0100, var. symbol: ........, zpráva pro příjemce : jméno žáka