Školní družina - info

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny

 • Ranní provoz je od 6:00 hod. v přízemí velké budovy.

 • Odpolední provoz je od konce vyučování do 17:00 hod. v budově ZŠ Máchovo nám.


Při nástupu do školní družiny je potřeba

 • Odevzdat vyplněný zápisní lístek se všemi náležitostmi a zejména vyznačit odchody dětí s podpisem.V případě změny je nutné podávat vždy písemnou omluvenku. Propuštění dítěte z ŠD na telefonickou výzvu není možné.

 • Zajistit obědy (čipovou kartu) ve školní jídelně v Jungmanově ul.Cena oběda 22,-Kč na den. V případě nemoci je nutné odhlásit obědy v jídelně. První den nemoci je možné vzít si jídlo domů. Tel. do školní jídelny: 412 531 590.

 • Dát dětem do družiny náhradní podepsané převlečení na ven, přezůvky a papírové kapesníky.


Platba ŠD

 • Poplatek ŠD činí 250,-Kč na měsíc. Jsou to peníze určené na neinvestiční náklady a platí se vždy na měsíc dopředu. Je možné zaplatit i ve dvou splátkách- 1 000,-Kč na září až prosinec a 1 500,-Kč na leden až červen, nebo na celý rok 2 500,- Kč.

 • Číslo účtu ŠD: 6035431/0100. Variabilní symbol ŠD: 17930. Jako složitele hotovosti a do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno dítěte.KONTAKTY

Číslo účtu ŠD:
6035431/0100. Variabilní symbol ŠD: 17930

Jako složitele hotovosti a do zprávy pro příjemce uvádějte vždy jméno dítěte.

 

Zaměstnanci

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK:

 • Štěpánka Domecká; tel.: 775 861 787; e-mail: stepanka.domecka@machovka.cz

Vychovatelky

 • Slávka Nováková; tel.: 775 861 780; e-mail: slavka.novakova@machovka.cz
 • Marie Skalníková; tel.: 775 866 552; e-mail: marie.skalnikova@machovka.cz
 • Monika Horáková; tel.: 723 793 304; e-mail: monika.horakova@machovka.cz