Školní psycholožka

Mgr. Monika Ihnátová

Tel.: 777 465 618

Poradna pro rodiče:
Předem se prosím na konzultaci objednejte.
 • Pondělí 14.20 - 16.00 h
 • Čtvrtek  15.00 - 16.00 h
Poradna pro děti:
 • Středa 14.20 - 16.00 h
 • Pátek 14.00 - 15.00 h
POZOR: 5., 11. a 26. dubna 2019 budu mimo kancelář 


Co nabízí školní psycholog:
 • Řešení osobních, výukových, výchovných, školních i jiných potíží
 • Konzultace při volbě povolání
 • Komunitní a terapeutická práce se žáky
 • Preventivní a osvětová činnost na škole
 • Řešení situací spojených s poruchami učení i chování
 • Konzultace a poradenství pro žáky i rodiče
 • Diagnostika
 • Zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště nebo jiného odborníka
 
V týmu spolupracujeme s vedoucím odpolední školy, speciálním pedagogem, asistenty pedagogů a třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem.

Kalendář Akcí: 13. 5. - 26. 5.

13. 5.

07:10 - 16:00 | 9B:
Janovka

14. 5.

08:00 - 11:40 | 5A:
Interaktivní beseda pro 5. třídy - ÚP Děčín

16. 5.

07:10 - 16:00 | 9B:
Terezín

17. 5.

08:55 - 10:45 | 1A:
Malá technická univerzita (Stavitel věží)

08:55 - 10:45 | 1B:
Malá technická univerzita (Stavitel věží)

08:00 - 09:40 | 8B:
Přednáška první pomoci + testování krevních skupin

22. 5.

08:00 - 14:20 | 8B:
Mladý záchranář - dokaž, že umíš

08:00 - 16:00 | 9B:
Uhelné safari

13PondělíPO14ÚterýPO15StředaPO16ČtvrtekPO17PátekPO18SobotaPO19NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00