• Asistent/ka: bez asistenta
  • Počet dětí: 26 (13 dívek + 13 chlapců)
  • Budova: ZŠ a MŠ Děčín 4, Máchovo nám.,p. o, Raisova 688/11, kabinet Z, 2. patro

Podzimní dílny 2017

V úterý 14. 11. proběhnou pravidlené podzimní dílny. Děti si je zažily již loni, takže pro ně systém přihlašování nebude žádnou novinkou. Pro jistotu však raději vše připomenu:

Žáci ze 6. a 7. ročníků se předem zapíší do dvou jimi vybraných dílen. Každá z nich trvá 1,5 h čistého času. Dílny vedou jednotliví učitelé, kteří příští týden anonymně vytvoří a vyvěsí letáček na svou dílnu, a žáci se ve čtvrtek 9.11. během přestávek (od 7:40 do 9:55 h) v 1. patře u klubu dle svého uvážení zapíší do dvou vybraných dílen.

Výuka bude v tomto dni (14. 11.) ukončena ve 12.35 h.

Na dílny odpoledne 14. 11. ihned navazuje čtvrtletní pedagogická rada...

 

Krásný podzim přeje vaše třídní E.N.
Kalendář Akcí: 13. 5. - 26. 5.

13. 5.

07:10 - 16:00 | 9B:
Janovka

14. 5.

08:00 - 11:40 | 5A:
Interaktivní beseda pro 5. třídy - ÚP Děčín

16. 5.

07:10 - 16:00 | 9B:
Terezín

17. 5.

08:55 - 10:45 | 1A:
Malá technická univerzita (Stavitel věží)

08:55 - 10:45 | 1B:
Malá technická univerzita (Stavitel věží)

08:00 - 09:40 | 8B:
Přednáška první pomoci + testování krevních skupin

22. 5.

08:00 - 14:20 | 8B:
Mladý záchranář - dokaž, že umíš

08:00 - 16:00 | 9B:
Uhelné safari

13PondělíPO14ÚterýPO15StředaPO16ČtvrtekPO17PátekPO18SobotaPO19NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00