• Asistent/ka:Pavlína Košnarová
 • Počet dětí: 25
 • Budova: Bezručova

Týdenní plán

20. 9. 2017 (DÚ - ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT - STR. 13/sítě čtverečků)

Český jazyk

 • UVOLŇOVACÍ CVIKY - str. 3
 • ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT - str. 12 a 13 (Pracuj podle plánu; plán; můj plán =>NEDĚLAT)
Matematika
 • učebnice str.10/obrázek
 • učebnice str. 10/119. 9. 2017 (DÚ - MATEMATIKA - STR. 9/2)

Český jazyk
 • HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA
  • str. 5 - otázky a úkoly ke straně 4
  • str. 5 - Jednotažky - jablko a hruška)
 • stavba z kostek18. 9. 2017 (DÚ - HRAJEME SI VE ŠKOLE I DOMA - STR. 6 => Žáci mají za úkol spojit obrázek s jeho stínem)


Český jazyk- Hra - Počáteční písmenko mého jména

 • vyprávění - nejlepší zážitek z víkendu

 • začínáme číst a psát

  • strana 10

   • poskládání obrázku ze sirek

    • zapsání věty (celé cvičení)


Matematika - numerace do 5 (ukaž na prstech číslo ...; kolikrát js slyšel kukačku)

 • učebnice strana 9 (sloupečky - červený a zelený)

Prvouka

 • učebnice str. 9 (Ve třídě) - povídání k obrázku

 

15. 9. 2017

Český jazyk - čtení vět (P-obrázek)
 • začínáme číst a psát
  • strana 8
   • vybarvit všechna P červeně
   • vymýšlení a zápis vlastních vět
   • nakreslení hračky => zapsání věty
  • strana 11
   • úkol piš (zakroužkování všech stejných tvarů jako je v rámečku)
   • úkol kresli (dokreslování obrázků podle vzoru v rámečku)


Matematika - numerace do 5 (ukaž na prstech číslo ...) Rozpočitadla

 • divadélko (tabulka) Např.: Dej 3 sirky do prvního rámečku v prostředním sloupci.
 • učebnice strana 9 (zakroužkování čísla, které vyjadřuje správný počet obrázků)

14. 9. 2017

Český jazyk - nácvik písmenka P (napodobování písmene - předepsané P na pruhu papíru)
 • začínáme číst a psát
  • strana 8
   • práce s obrázkem - pravolevá orientace, nad, pod, před, vedle...)
   • čtení vět (P-obrázek. => Písmenko P zastupuje jméno (Pepa, Petr, Pavel, Pavlína..) - zastupuje sloveso (má, nosí, krmí, dostal...) obrázek pojmenují.
    Čtení věty např.: Pepa má aktovku. Pepa dostal aktovku. Pepa nosí aktovku.
  • strana 10
   • povídání o obrázku, čtení vět (např. Vítek má žebřík.)
   • skládání ze sirek (vlastní jméno; obrázek)

Matematika

 • učebnice str. 8 - /1 kroužkování do skupin po dvou; /2 kroužkování do skupin po třech
 • numerace do pěti - dospělý říká číslo=> děti ukazují počet na prstech; dospělý ukazuje na prstech => děti říkají číslo

Prvouka

 • učebnice str. 8 (práce s obrázky => povídání o chování v hodinách a o přestávce; splnění úkolu - křížkem označit obrázky z vyučovací hodiny)
 • pohádka na youtube - Káťa a Škubánek - Kukačky (rozhovor na téma pohádky)


13. 9. 2017

Český jazyk - vyvození písmenka P (pomocí obrázků - pes, papoušek, prase...); nácvik psaní písmenka P (uvolnění ruky; psaní do vzduchu, obtahování písmenka na velkém formátu); vymýšlení slov začínajících na písmeno P; hledání (jen sluchem) písmene P ve slově (na začátku/uprostřed/na konce) (např.: čepice = uprostřed; pes = na začátku; čáp = na konci)

 • začínáme číst a psát
  • strana 6-7 najít a vybarvit velké písmenko P ve jméně Pepa
  • strana 8 (práce s obrázkem - pravolevá orientace)
Matematika - učebnice str. 7 (7/2 - využít pro nácvik orientace - řádek, sloupec -> přečti čísla na druhém řádku; přečti čísla v prvním sloupci...); tleskání - určování počtu tlesknutí (ukazují na ruce/říkají)

Kalendář Akcí: 18. 9. - 24. 9.

19. 9.

08:00 - 12:35 | 7B:
Prales na talíři

21. 9.

08:00 - 09:40 | 1A:
9+1

08:00 - 09:40 | 1B:
9+1

08:00 - 09:40 | 9B:
9+1

08:00 - 11:40 | 7A:
Prales na talíři

10:55 - 13:30 | 3A:
Plavecký výcvik

10:55 - 13:30 | 3B:
Plavecký výcvik

18PondělíPO19ÚterýPO20StředaPO 21ČtvrtekPO22PátekPO23SobotaPO24NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00