Banner obecný

2. stupeň

Každý žák/kyně si volí ze 3 vzdělávacích programů zaměřených na:

  • Program s rozšířenou výukou INFORMATIKY. Již ve školním  roce 2002/2003 jsme otevřeli třídu s rozšířenou výukou informatiky. Od  školního roku 2007/2008 vyučujeme dle našeho vlastního ŠVP pro tyto  třídy. Součástí programu je výuka dvou cizích jazyků a navýšení hodiny  matematiky. V 8. a 9. ročníku mají tyto třídy individuální výuku M a Čj.
  • Program s rozšířenou výukou TĚLESNÉ VÝCHOVY (tělesná výchova se navyšuje na 5 hodin týdně).
  • Program zaměřený na oblast GLOBÁLNÍ VÝCHOVU – kde se  vyučují předměty zaměřené na zdravý životní styl a historii a současnost  Děčína.

V 6. - 9. ročníku pravidelná výuka informatiky (1 h týdně).

Projektové dny a dílny


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít