Kariérový poradce


Ing. HELENA DUŠIČKOVÁ
e-mail: helena.dusickova@machovka.cz
telefon: 775 866 736

KARIÉROVÝ PORADCE poskytuje:

  

  • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků (v rámci vyučovacího předmětu Svět práce i ve spolupráci s Úřadem práce)

  • individuální šetření k volbě povolání a poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)

  • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu

  • organizaci schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků

  • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří)

  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a na některých středních školách ve městě

  • zprostředkování nových informací ohledně přijímacího řízení na střední školy

  • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy


Kalendář Akcí: 16. 5. - 29. 5.

16PondělíPO17ÚterýPO18StředaPO19ČtvrtekPO20PátekPO21SobotaPO22NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00