Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021:


MATURITNÍ OBORY

 • termín odevzdání přihlášky do 1.března 2021
 • jednotná přijímací zkouška (3. a 4. května 2021)
 • zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (od 19. května 2021)
 • odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění - do konce května


UČEBNÍ OBORY

 • termín odevzdání přihlášky do 1.března 2021
 • zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (od 19. května 2021))
 • odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění - do konce května

 

Odkazy na internetové zdroje:

PRÁVNÍ PŘEDPISY - zde

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky - zde

Změny v přijímacím řízení pro rok 2020/2021 - zde

 
Přijímačky bez obav (podpůrné materiály MŠMT k přípravě na přijímací zkoušky) - zde


CERMAT 

 • Jednotná přijímací zkouška - zde
 • Jednotná přijímací zkouška uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami - zde
 • Přihlášky na střední školu - zde
 • Specifikace požadavků k jednotným testům 2020 (český jazyk a literatura) - zde
 • Specifikace požadavků k jednotným testům 2020 (matematika) - zde
 • Testová zadání k procvičování - zde
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky - zde


ATLAS ŠKOLSTVÍ - Přijímací řízení ke vzdělávání - zde 

 

 

Kalendář Akcí: 7. 6. - 13. 6.

07PondělíPO08ÚterýPO09StředaPO10ČtvrtekPO11PátekPO 12SobotaPO13NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00