Besedy a exkurze

Besedy s odborníky patří do systému prevence sociálně patologických jevů, čili se snažíme závadovému chování předcházet vhodnou osvětou. Tyto besedy či konzultace probíhají maximálně v třídních kolektivech, nikoli na úrovni celé školy. Třídní kolektivy spolu musí dobře fungovat a našim cílem je, aby ve třídě panovalo příznivé klima. Důležitá je také osoba třídního učitele, případně asistenta pedagoga. V tomto směru se školí celý pedagogický sbor dvakrát ročně pod vedením odborníků.

Kalendář Akcí: 7. 6. - 13. 6.

07PondělíPO08ÚterýPO09StředaPO10ČtvrtekPO11PátekPO 12SobotaPO13NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00