VZDĚLÁNÍ


Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – učitelství pro střední školy: dějepis - německý jazyk

  další vzdělání:

12/2009

Zdravý životní styl

Motivace-životní styl, o.s.

04/2010

Management třídy, práce třídního učitele

AUDENDO o.s.

10/2010

Smart Klub – interaktivní tabule

AV MEDIA a.s.

11/2010

Neočekávané situace ve třídě a jejich řešení

GENESIA o.s.

04/2011

První pomoc

GENESIA o.s.

11/2012

Psychohygiena

Národní ústav pro vzdělávání

02/2013

Učíme se děti učit

SCIO.cz, s.r.o.

07/2013

Fortbildung für Deutschlehrer

Did deutsch-institut GmbH

02/2012

Základy finanční matematik

Pedagogické centrum U.n.L.

11/2013

Efektivní komunikace s dětmi

Pedagogické centrum U.n.L.

11/2013

Jak se do našich škol dostal Mont Everest?

Pedagogické centrum U.n.L.

02/2015

Krizové situace výuky, komunikace s agresivním žákem a rodičem

Pedagogické centrum U.n.L.

02/2015

Hranice psychických možností učitelů a problém syndromu vyhoření

Pedagogické centrum U.n.L.

05/2015

Třídní klima, jak ho utvářet, jak ho zjišťovat a jak s ním pracovat

Pedagogické centrum U.n.L.

05/2015

Jak hodnotit dovednosti a práci žáků

Pedagogické centrum U.n.L.

05/2015

Neklidné a nesoustředěné dítě v ZŠ

Pedagogické centrum U.n.L.

08/2015

Fortbildung für Deutschlehrer

International House Heidelberg

11/2015

I když se nikdo nedívá - etická výchova na ZŠ

Pedagogické centrum U.n.L.

11/2015

Jak usnadnit adaptaci dítěte s ADHD na základní školu Pedagogické centrum U.n.L.

03/2016

Hrové činnosti ve výuce na ZŠ Pedagogické centrum U.n.L.

03/2016

Kázeň a klima školy Mgr. Michaela Veselá
 
   
 

Zájmy:  sport, turistika, cestování

Oblíbené weby: machovka.cz

Portál VT a IN na Máchovce

Mgr. Michal Hrbáček


pozice: učitel na druhém stupni
kontakt: michal.hrbacek@machovka.cz
   
  třídní učitel:  ne
  vyučující ve třídách (šk. rok 2016/17):
  Dějepis:  9.BC, 8.ABC
  Německý jazyk:  9.BC, 8.ABC
   
   


Kalendář Akcí: 16. 5. - 29. 5.

16PondělíPO17ÚterýPO18StředaPO19ČtvrtekPO20PátekPO21SobotaPO22NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00