VZDĚLÁNÍ

 • Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – učitelství pro střední školy: tělesná výchova – geografie;
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta – Specializovaný pracovník pro informační a komunikační technologie (DVPP);
 • Technická univerzita v Liberci, fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická – Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií (DVPP);
 • Technická univerzita v Liberci, fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická – Rozšiřující studium informatiky pro 2. stupeň základní školy (DVPP);
 • Kvalifikační studium pro ředitel škol a školských zařízení (DVPP).

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ
 • Cesty k efektivnější výuce
 • Rozumětmédiím, Rozumětmédiím2
 • Využití free a Open Source licencí ve školství
 • Metodika autorské práce při tvorbě on-line kurzu
 • Tvorba kurzů v autorském nástroji ProAuthor
 • Jak být úspěšným tutorem on-line kurzu
 • Jak motivovat žáka
 • Školní vzdělávací a informační systém
 • Využití eLearningu při samostatné přípravě žáka


ZÁJMY:

 • ze světa ICT:

vektorová a 3D grafika, Google – jeho služby a aplikace (GEG Děčín), nové trendy a technologie ve světě IT se zaměřením na vzdělávání, tablet a jeho využití ve škole, Android, Chrome OS a otevřený software, on-line aplikace, infografika

 • jiné:

pedagogika a vzdělávání, sketchnoting, vizuální myšlení a myšlenkové mapy, čínská kultura, pohyb, čaj, příroda, komiks, elektronická a etno hudba

Navštivte naše weby:

Mgr. Martin Lána


pozice: zástupce ředitellky školy; učitel Informatiky (In, Inr) a Zeměpisu (Z) na II. stupni; metodik ICT

vyučující ve třídách (šk. rok 2016/17):
 • předmět Inr (rozšířená výuka): 6. B, 7. A, 9. B, 9. C
 • předmět Z: 8. A

Kalendář Akcí: 16. 5. - 29. 5.

16PondělíPO17ÚterýPO18StředaPO19ČtvrtekPO20PátekPO21SobotaPO22NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00