ZŠ Máchovka

Michálková Šárka

Mgr. Šárka Michálková

pozice: učitel na prvním stupni
kontakt: sarka.michalkova@machovka.cz
   
  třídní učitel: 2. B
  vyučující ve třídách (šk. rok 2016/17): 2. B, 1. A
  vyučované předměty: český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka, hudební výchova, pracovní výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova
   
   
   


VZDĚLÁNÍ


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 1.stupeň ZŠ

  další vzdělání: