Nástup žáků k prezenční výuce je od 19. 4. 2021 umožněn pro první stupeň ve střídavém/rotačním režimu. Budou se střídat ve skupinách 1.+3.+5. třídy první týden a 2.+4. třídy druhý týden.

1) 19. 4. - 23. 4. / 1.+3.+5. třídy
2) 26. 4. - 30. 4. / 2.+4. třídy

1) 3. 5. - 7. 5. / 1.+3.+5. třídy
2) 10.5. - 14. 5. / 2.+4. třídy

1) ...
2) ...
V tomto režimu dále.
 
Příchod žáků 1.-3. ročníku do školy je umožněn již od 6 hodin na budovu v Bezručově ulici. 
Příchod dojíždějících žáků 4. a 5. ročníků je možný po individuální domluvě s třídním učitelem i před 7:40 h. Je-li to však možné, prosíme Vás o příchod žáků před vyučováním mezi 7:40-8:00 h.
 
Žáci 1.-3. ročníků mají ve škole zajištěnou odpolední družinu do 16 hodin na budově v Raisově ulici.
Žáci 4. a 5. ročníků odcházejí po vyučování domů.
 
Žáci, kteří nemají prezenční výuku, pokračují dále v distančním vzdělávání.
Z důvodu kolize rozvrhu prezenční a distanční výuky u některých vyučujících, bude distanční rozvrh mírně upraven. Tuto skutečnost pedagog dotčeným žákům oznámí. Děkujeme za pochopení.


Zajistíme provoz družiny ZŠ a MŠ pro děti IZS od 12. 4. 2021.

 
Pro žáky prvního stupně, jejichž rodiče doloží škole zaměstnání v níže uvedené profesi, bude zajištěn celodenní provoz družiny 6-16 hodin. Žáci budou ve škole testováni. Škola žákům obědy nezajišťuje. 
 
Rodiče, kterých se tato výjimka týká, prosíme o informaci obratem, zda této možnosti využijí. Příslušnost k vybraným profesím je třeba škole doložit potvrzením zaměstnavatele.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Obědy je třeba si zařídit individuálně přímo v jídelně v Jungmanově ul.: www.jungmanovka.cz, tel.: 775 636 817

Testování
bude prováděno testy LEPU. Informace k testování najdete na webu Edu.cz a na obrázcích níže.

 
Video o testování na ZŠ (YouTube kanál MŠMT)Kalendář Akcí: 3. 5. - 9. 5.

03PondělíPO04ÚterýPO05StředaPO 06ČtvrtekPO07PátekPO08SobotaPO09NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00