VZDĚLÁNÍ

 • 2003 – 2005 PF UJEP v Ústí nad Labem, specializace v pedagogice, studijní obor – školský management s titulem bakalář (Bc.)

 • 2001 – 2002 PF UJEP v Ústí nad Labem, program celoživotního vzdělávání – Školský management
 • 1993 – 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, rozšíření studijního oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů o předmět rodinná výchova
 • 1978 – 1983 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, studijní obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk – občanská nauka
 • 1974 – 1978 Střední pedagogická škola Most, obor vychovatelství


Doplňkové vzdělání –
kurzy a školení akreditované MŠMT:

2015 Jak usnadnit adaptaci dítěte s ADHD na základní školu (lektor – PhDr. Zdeňka Kholová)
2015 I když se nikdo nedívá – etická výchova na ZŠ ( lektor – PhDr. Jan Hábl, Ph.D)
2015 Neklidné a nesoustředěné dítě v ZŠ (lektor – PhDr. Jiřina Pešková)
2013 Efektivní komunikace s dětmi (lektor – Mgr. Ivana Šircová)
2013 Rodinné a dědické právo (lektor – Ing. Mgr. Lucie Galbová)
2013 Nový občanský zákoník – obecná část (lektor – Ing. Mgr. Lucie Galbová)
2012 Rozvoj školy v kontextu reformy vzdělávání a řízení školy (lektor – Mgr. Jiří Havlík)
2012 Základy finanční matematiky (lektor _ Ing. Vladimíra Ilievová)
2011 Příprava úspěšného projektu OP VK
2010 Neočekávané situace ve třídě a jejich řešení, Autorský zákon, Ochrana osobnosti, včetně ochrany osobních údajů v souvislosti s prací učitele

2010 Úprava obchodních a úředních písemností podle ČSN 01 6910
2010 Aktuální otázky pracovního práva v denní praxi regionálního školství
2010 Praktická personalistika pro ÚSC
2009 Kontrolní činnost uvnitř orgánu veřejné správy
2009 Komunikativní výchova (lektor – PaedDr. František Zborník)
2006 Správní řád – aplikace na zákon 561/2004 Sb. (lektor – JUDr. Jaromír Richter)
2005 Vedení porad a delegování pravomocí
2005 Vedení lidí a týmů
2003 Evaluace práce školy – kontrolní činnost ředitele školy (lektor – Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček)
2003 Sestavování bilančních a účetních výkazů škol v rámci právní subjektivity (lektor – Eliška Kratěnová)
2002 Základy právní subjektivity
2002 Právní subjektivita a ČŠI
2002 Praktické zkušenosti ředitele ZŠ s právní subjektivitou


Pracovní zkušenosti:

2005 – 2016 ředitelka základní školy a dvou mateřských škol v právní subjektivitě
2003 – 2005 ředitelka dvou základních škol a dvou mateřských škol v právní subjektivitě
2001 – 2003 ředitelka základní školy bez právní subjektivity
1997 – 2001 zástupce ředitele základní školy
1992 – 1997 učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na SOU (tříleté obory a nástavbové obory s maturitou)
1983 – 1992 učitelka na 1. a 2.stupni základní školy
1983 a dříve odborná praxe v rámci studia v MŠ, ŠD, Dětském domově, DDM, ZŠ a SŠ

 

Zájmy
 • turistika
 • kultura, četba
 • chalupaření
 • vyučující ve třídách (šk. rok 2016/2017):
  • VOZ: 6. A, 6. B

 


Kalendář Akcí: 16. 5. - 29. 5.

16PondělíPO17ÚterýPO18StředaPO19ČtvrtekPO20PátekPO21SobotaPO22NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00