MATEMATIKA 8. ročník

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématu

PROBÍRANÉ UČIVO:

25. - 26.10.
Trojúhelníky

 • věta sss
 • věta sus
  • definice
  • konstrukce
  • naukové video zde
 • v týdnu od 15. - 19.11. budeme psát čtvrtletní práci (termín bude upřesněn)
  • opakování ze 7. ročníku
   • zlomky
   • celá čísla
   • procenta
  • úměrnost
   • pravoúhlá soustava souřadnic
   • PÚ a NÚ
  • trojúhelníky


18. - 22. 10.
Úměrnost

 • procvičování
 • KP - 19.10.

Trojúhelníky

 • matematické symboly
 • druhy
 • věta sss
  • definice
  • konstrukce
  • naukové video zde
 • nutné rýsovací potřeby


11. - 15.10.
Úměrnost

 • nepřímá úměrnost
  • graf a rovnice
  • trojčlenka
 • používáme PS ze 7. ročníku : str. 42-43
 • 19.10. - KP - Úměrnost
  • PÚ a NÚ
   • zjistit rovnici
   • sestrojit graf
   • trojčlenka


4. - 8.10.
Úměrnost

 • přímá úměrnost
  • trojčlenka
   • naukové video zde
 • nepřímá úměrnost
  • definice
  • graf
  • rovnice
  • naukové video zde


27.9. - 1.10.
Úměrnost

 • přímá úměrnost
  • definice
  • graf
  • rovnice
  • trojčlenka
 • používáme PS ze 7. ročníku
  • PS: str. 40 -42
 • naukové video zde, zde (0 - 6:02)


20. - 24.9.
Opakování učiva ze 7. třídy

 • poměr,
 • procenta

Pravoúhlá soustava souřadnic

 • naukové video zde


13. - 17.9.
Opakování učiva ze 7. třídy

 • celá čísla
 • poměr


6. - 10.9.

Opakování učiva ze 7. třídy

 • zlomkyHodnocení:

testy

 • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené ve cv. sešitě
 • kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole
 • Čtvrtletní práce - archivace a k nahlédnutí ve škole
 • Práce v hodině - za 5 malých známek je jedna známka D do žákovské knížky
 • Zkoušení
 • přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky na geometrii (pravítko, kružítko, úhloměr, tužka – dokud budou) půjčit před hodinou matematiky v kabinetě zeměpisu.

Hodnocení matematiky:

A … 1 … čtvrtletní práce

B … 0,8 … kontrolní práce, opakovací písemky, náročnější desetiminutovky

C … 0,6 … desetiminutovky, samostatná práce

D … 0,4 … zkoušení, práce v hodině

E … 0,2 … definice, dobrovolné úkoly

Pomůcky:

učebnice – Odvárko-Kadleček 1, 2, 3

sešity - cvičný (440), školní (540), na kontrolní práce (420)

Matematické tabulky

pravítko

kružítko

úhloměr

obyčejné tužky č. 3

barevné propisky, linery - zelená a červená

lepidlo

nůžky

Informace:

www.machovka.cz

L.Lžíčařová

Kalendář Akcí: 18. 10. - 31. 10.

18PondělíPO19ÚterýPO20StředaPO21ČtvrtekPO22PátekPO23SobotaPO 24NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00