MATEMATIKA 8. ročník

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní a čtvrtletní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématu


Classroom (Učebna) - kód - 8.A -2afuwrh
                                              8.B - edabt5z
                                              8.C - e3zg3ww

K procvičování matematiky můžete využít různé aplikace - např. Mathman

PROBÍRANÉ UČIVO:

13. - 17.6.
Kruh, kružnice, válec

 • kruh, kružnice
  • školní sešit zde
 • vzájemná poloha kružnice a přímky
 • vzájemná poloha 2 kružnic
 • tečny ke kružnici
 • NUTNÉ - učebnice č.3 + rýsovací potřeby


6. - 10.6.

Lineární rovnice

 • slovní úlohy
 • 4. čtvrtletní práce - 10.6.
  • algebraické vzorce
  • lineární rovnice
  • slovní úlohy
  • vyjádření neznámé ze vzorce
  • PL - příprava na ČP - zde


30.5. - 3.6.
Lineární rovnice

 • slovní úlohy
 • KP - lineární rovnice - viz ŠOL
 • Dobrovolný úkol - zde - do 6.6


23. - 27.5.
Lineární rovnice

 • slovní úlohy
 • učebnice str: 26 - 30
 • naukové video zde, zde, zde
 • nauková pretenzace - zde


16. - 20.5.
Lineární rovnice

 • procvičování  - PL - suplované hodiny


9. - 13.5.
Lineární rovnice

 • řešení LR
  • školní sešit: naukové prezentace zde
  • učebnice: str. 19 - 22
  • naukové video: zde
 • Dobrovolný úkol - zde - do 18.5.


2. - 6.5.
Lineární rovnice

 • řešení LR
  • učebnice: str. 19 - 22
  • školní sešit: nauková prezentace - zde, zde
  • naukové video: zde


25. - 29.4.
Lineární rovnice

  • školní sešit: nauková prezentace zde - slide 6
  • učebnice: str. 7 -11
  • cvičení: 7,8,9/10 -11
 • ekvivalentní úpravy
  • školní sešit : nauková prezentace zde
  • naukové video zde, zde, zde, zde


19. - 22.4.

Výrazy

 • mnohočleny
  • procvičování
  • Dobrovolný úkol zde - do 26.4.
 • 3. ČP - 21.4.

Lineární rovnice

 • úvod
 • naukové video zde - 0 - 7.34
 • školní sešit: nauková prezentace zde - výpisky lze provést z  této prezentace - slide 1 -5
 • učebnice Odvárko - Kadleček 2

11. - 13.4.
Výrazy

 • mnohočleny
  • algebraické výrazy - procvičování
  • školní sešit zde
  • naukové video zde
  • 21.4. - čtvrtletní práce
   • Pythagorova věta
   • mnohočleny
   • příprava na ČP zde

4. - 8.4.
Výrazy

 • mnohočleny
  • vytýkání
  • algebraické výrazy
  • naukové video zde, zde
  • školní sešit zde, zde
 • Dobrovolný úkol zde - do 11.4.
 • od 19. - 23.4. - čtvrtletní práce - viz ŠOL
  • Pythagorova věta
  • mnohočleny
  • příprava na ČP zde


28.3. - 1.4.
Výrazy

 • mnohočleny
  • vytykaní
  • učebnice str.66 - 69
  • naukové video zde
  • školní sešit zde


21. - 25.3.
Výrazy

 • mnohočleny
  • násobení mnohočlenem
  • podíl mocnin
  • mocnina součinu a podílu
  • mocnina mocniny
  • naukové video zde
  • školní sešit zde, zde, zde7. - 11. 3.

Výrazy

 • mnohočleny
  • sčítání, odčítání
  • násobení jednočlenem
  • násobení mnohočlenem
  • učebnice str 58 - 63
  • naukové video zde
  • školní sešit zde, zde
 • Dobrovolný úkol - zde - do 21.3.


28.2. - 4.3.
Výrazy

 • mnohočleny
  • sčítání
  • odčítání
  • naukové video zde
  • učebnice str. 54 - 58
  • školní sešit zde, zde
 • Dobrovolný úkol zde - do 7.3


21. - 25.2.
Výrazy

 • výrazy s proměnnou
  • naukové video: zde
  • učebnice: str. 44 - 51
  • školní sešit: zde
 • mnohočleny
  • definice
   • naukové video zde
  • sčítání a odčítání
   • naukové video zde
  • učebnice: str.52 - 58
  • školní sešit: zde


14. - 18.2.

Výrazy

 • číselné výrazy
  • učebnice: str. 40 - 43
  • školní sešit : zde, zde


7. - 11.2.
Pythagorova věta

 • slovní úlohy
 • KP - Pythagorova věta - 10.2.
  • výpočet odvěsny a přepony
  • slovní úlohy

Výrazy

 • číselný výraz
  • školní sešit zde


31.1. - 3.2.
Pythagorova věta

 • PV v rovině
 • PV v prostoru
  • nauková videa zde, zde
  • školní sešit: zde
  • cvičný sešit zde
 • učebnice str. 31 - 34
 • v týdnu 7. - 11.2. bude KP


24. - 28.1.
Pythagorova věta

 • výpočet odvěsny
 • PV v rovině
  • naukové video zde
  • školní sešit zde, zde, zde,
  • učebnice: str. 30 - 33
  • cvičný sešit: zde


17. - 21.1.

Pythagorova věta

 • výpočet přepony
  • naukové video zde, zde
  • učebnice: str. 29 - 30
 • nutná kalkulačka
 • Dobrovolný úkol - zde - do 28.1.
 • 2. čtvrtletní práce - 19.1.


3.-7.1.
Druhá odmocnina

 • učebnice str. 14 -20
 • naukové video zde
 • školní sešit zde
 • nutná kalkulačka
 • 2. čtvrtletní práce - 19.1.
  • rovnoběžník
  • lichoběžník
  • hranoly
  • druhá mocnina a odmocnina
  • PL - přírava na ČP - zde

Pythagorova věta

 • učebnice str. 26 - 29
 • naukové video zde, zde
 • geogebra zde, zde
 • školní sešit zde, zde


20. - 22.12.

Druhá odmocnina

 • učebnice str. 14 - 20
 • naukové video zde
 • školní sešit zde, zde
 • nutné vlastní kalkulačka !!!! viz pomůcky

 


13. - 17.12.
Druhá mocnina

 • druhá mocnina v tabulkách a na kalkulačce
 • učebnice: str. 10 - 14
 • školní sešit: zde, zde
 • naukové video: zde,
 • nutné vlastní kalkulačka !!!! viz pomůcky


6.-10.12.
Hranoly

 • KP - rovnoběžník, lichoběžník, hranoly
  • viz minulý týden

Druhá mocnina

 • definice
 • druhá mocnina čísel 1 - 20
 • druhá mocnina velkých čísel
 • učebnice: str. 4 - 9
 • naukové video: zde - čas 0 - 3:06
 • školní sešit: zde, zde, zde
 • cvičný sešit:


29.11. - 3.12.

Hranoly

 • povrch a objem
  • naukové video zde, zde , zde ... povrch
  • naukové video zde, zde ... objem
  • cvičný sešit: zde , zde
  • školní sešit: zde
 • nutné je naučit se pořádně vzorečky rovinných útvarů
 •  KP - Rovnoběžník, lichoběžník, hranoly - podle ŠOL
  • rovnoběžník
  • trojúhelník
  • lichoběžník
  • hranoly
  • konstrukce
  • obvod a obsah rovn., lich.
  • objem a povrch hranolu
  • přípravu najdete v Dobrovolných úkolech minulého a tohoto týdne
 • Dobrovolný úkol zde - do 6.12.
 • Dobrovolný úkol - zde - do 8.12.


22.-26.11.

Lichoběžník

 • vlastnosti
 • výška
 • konstrukce
 • obvod a obsah
 • naukové video zde, zde
 • školní sešit zde


15. - 19.11.

Rovnoběžník

 • procvičování
 • příprava na 1. ČP
 • 19.11. - 1. ČP
 • Dobrovolný úkol - zde - do 22.11.


8. - 12.11.
Rovnoběník

 • vlastnosti
  • vnitřní úhly
  • výšky
  • úhlopříčky
  • konstrukce
  • obvod a obsah
 • naukové video zde
 • geogebra zde, zde
 • školní sešit zde
 • 19. 11. - 1. čtvrtletní práce
  • procenta
  • trojčlenka
  • úměrnost - grafy, tabulky
  • konstrukce trojúhelníku
  • konstrukce rovnoběžníku
  • obvod a obsah rovnoběžníku
  • příprava na 1. ČP - zde - budeme dělat ve škole1. - 5. 11.

Trojúhelník

 • věta usu
  • definice
  • konstrukce
  • naukové video zde
  • dobrovolný úkol zde - do 15.11.

Rovnoběžník

 • vlastnosti
  • vnitřní úhly
  • výšky
  • úhlopříčky
  • konstrukce
 • naukové video zde
 • geogebra zde, zde


25. - 26.10.
Trojúhelníky

 • věta sss
 • věta sus
  • definice
  • konstrukce
  • naukové video zde
 • v týdnu od 15. - 19.11. budeme psát čtvrtletní práci (termín bude upřesněn)
  • opakování ze 7. ročníku
   • zlomky
   • celá čísla
   • procenta
  • úměrnost
   • pravoúhlá soustava souřadnic
   • PÚ a NÚ
  • trojúhelníky


18. - 22. 10.
Úměrnost

 • procvičování
 • KP - 19.10.

Trojúhelníky

 • matematické symboly
 • druhy
 • věta sss
  • definice
  • konstrukce
  • naukové video zde
 • nutné rýsovací potřeby


11. - 15.10.
Úměrnost

 • nepřímá úměrnost
  • graf a rovnice
  • trojčlenka
 • používáme PS ze 7. ročníku : str. 42-43
 • 19.10. - KP - Úměrnost
  • PÚ a NÚ
   • zjistit rovnici
   • sestrojit graf
   • trojčlenka


4. - 8.10.
Úměrnost

 • přímá úměrnost
  • trojčlenka
   • naukové video zde
 • nepřímá úměrnost
  • definice
  • graf
  • rovnice
  • naukové video zde


27.9. - 1.10.
Úměrnost

 • přímá úměrnost
  • definice
  • graf
  • rovnice
  • trojčlenka
 • používáme PS ze 7. ročníku
  • PS: str. 40 -42
 • naukové video zde, zde (0 - 6:02)


20. - 24.9.
Opakování učiva ze 7. třídy

 • poměr,
 • procenta

Pravoúhlá soustava souřadnic