ZEMĚPIS 7. ročníku

Vážení rodiče a děti, zde najdete právě probírané učivo, odkazy, upozornění na kontrolní práce a podobně.

Upozorňuji všechny! Pokud chybíte ve škole, je nutné si doplnit látku - okopírovat sešit spolužáka nebo aspoň opsat tabulky z učebnice podle daného tématu
.


Připomínám všem, že pracovní listy jsou povinné i pro ty, co chybí. Jste za ně známkováni. Pokud zapomenete udělat úkol, můžete ho přinést následující den.Kód na classroom - blxh24g

PROBÍRANÉ UČIVO:

19. - 23.10.
Amerika

 • Státy S AM
  • PL - zde - do 25.10.
  • prezentace zde - slide 8-9


12.-15.9.

Amerika

 • obyvatelstvo
  • prezentace zde - slide 3-7
  • PL zde - odevzdat na Učebnu do 15.10.
 • Státy S AM
  • prezentace zde
  • učebnice str. 16- 21

5. - 9.9.
Amerika

 • Objevitelé
 • obyvatelstvo
  • prezentace zde - slide 1-3
  • budou zadány referáty na příští hodinu
 • přihlašte se na Classroom - kód blxh24g

29.9.-2.10.
Amerika

 • podnebí
  • prezentace zde
 • přírodní kajiny
  • prezentace zde

21. - 25.9.
Amerika

 • vodstvo
 • podnebí
  • prezentace zde

14.-18.9.
Amerika

 • poloha
  • prezentace zde
  • orientace na mapě - zde
  • mapy - zde
 • povrch

6. - 11.9.
Opakování Afrika, Austrálie

 

Hodnocení:

 

 1. testy

 • desetiminutovky – vrací se domů, vlepené v sešitě

 • kontrolní práce – KP - k nahlédnutí ve škole

 1. Zkoušení

 2. pracovní listy

 3. přístup k předmětu - domácí úkoly, pomůcky, aktivita,…- za nedonesení podepsaného od rodičů DÚ, pomůcek malá známka do žákovské knížky

 

UPOZORŇUJI: DÚ, který není podepsaný od rodičů, můžete odevzdat do 8:00 hod do kabinetu zeměpisu. Dále si můžete pomůcky (atlas – dokud budou) půjčit před hodinou zeměpisu v kabinetě zeměpisu.

 

 

Hodnocení zeměpisu:

 

A … 1 … kontrolní práce

B … 0,8 … prezentace, referáty

C … 0,6 … zkoušení

D … 0,4 … desetiminutovky, pracovní listy, DÚ

E … 0,2 … dobrovolné úkoly, aktivita


Pomůcky:

 

 1. učebnice

 2. sešity - školní (440)

 3. atlas

 4. pravítko

 5. barevné tužky (fixy, propisky) - zelená a červená

 6. lepidlo

 7. nůžky

 

Informace:

 

www.machovka.cz

 

L.Lžíčařová

 

 

Kalendář Akcí: 19. 10. - 1. 11.

19PondělíPO20ÚterýPO21StředaPO22ČtvrtekPO23PátekPO24SobotaPO25NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00