Kroužky ŠK


Zájmové kroužky ŠK a ŠD pro školní rok 2019/2020


Číslo

Název

Den

Čas

Vedoucí

Cena

1.

Keramický kroužek
2. - 3. třídy

.Pondělí

13:30 – 15:00

Š. Domecká, S. Korpová

300 Kč / pololetí

2.

Keramický kroužek
4. - 9. třídy

Úterý

15:00 - 16:30

Š. Domecká, S. Korpová

300 Kč / pololetí

3.

Vaření
3. - 5. třídy

Úterý

14:00  - 16:00

V. Řezníčková, S. Baslová

400 Kč / pololetí

4.

Klavír - pokročilí
5. - 9. třídy

 

 

P. Rážová

100 Kč / pololetí

5.

Klavír - začátečníci

 1. - 4. třídy

 

 

 

P. Rážová

100 Kč / pololetí

6.

Sportovky
2. - 4. třídy

 Středa

13:30 14:30


M. Horáková

200 Kč / pololetí

7.

Šikovné ručičky
1. - 3. třídy

Úterý

13:45 - 15:15

J. Kajzrová

250 Kč / pololetí

8.

Keramika
1. - 9. třídy

Středa

14:00 – 15:30

J. Kajzrová

300 Kč / pololetí

9.

 

Veselé pískání - začátečníci

 Pondělí

 13:45- 15:45

J. Bezoušková

 Kč / pololetí

10.

Veselé pískání - pokročilí

 Středa

  13:45- 15:45

J. Bezoušková

 Kč/pololetí

11.

Vaření

Čvrtek (1x za 14.dní)

14:00 - 16:00

I. Daňková

 Kč / pololetí

12.

Plstění z ovčí vlny
6. - 9. třídy

Úterý

14:30 – 16:00

M. Davídková

300 Kč / pololetí

13.

Kytara
5. - 8. třídy

Pondělí

14:10 - 15:10

J. Kuberová

200 Kč / pol.

14.

Výtvarný kroužek
1.- 4. třídy

Pondělí

13:45 - 15:45 L. Plechatá  

15.

Sportovky
1. - 2. třídy

Úterý

13:30 - 14:30

M. Skalníková

200 Kč / pololetí

16.

Veselá věda
1. - 5. třídy

Čtvrtek

14:00 - 15:30

www.veselaveda.cz

 

17.

Florbal
1. - 2. třídy

Pondělí

13:30 – 14:30

D. Matza (DDM)

200 Kč / pololetí

18.

 

 

     

 

Poplatky za jednotlivé kroužky platíte přímo u vedoucího kroužku. Pouze keramický kroužek se platí na účet školy:

č. účtu: 6035431, kód banky: 0100, var. symbol: 20 , zpráva pro příjemce : jméno žáka