Školní parlament

Školní parlament, byl na naší škole založen v roce 2000 díky iniciativě naší současné paní ředitelky Mgr. Bc. Aleny Tomáškové.V současné době se podílí na jeho chodu vedoucí ŠKOLNÍHO KLUBU Štěpánka Domecká. Členy parlamentu jsou žáci a žákyně naší školy, kteří se rozhodli aktivně zapojit do chodu školy.Parlament pořádá každý rok na škole řadu zajímavých akcí, některé z nich si již našly stálé místo v jeho činnosti.  Schůzky parlamentu se konají pravidelně 1x týdně.
1 . schůzka se koná dne 17. 9. 2018 v 9:40 hod. ve školním klubu. Zástupci školního parlamentu 2018/2019

4. A. -
4. B. - Anežka Korejtková + Nina Červinková
5. A. -
5. B. - Tereza Tomášková + Rozárie Domecká
6. A. - Michaela Křížková + Kateřina Trnková
6. B. -
6. C. - Sebastian Kaleja + Kateřina Kohoutová
7. A. - Clea Gurgulová + Radek Vlach
7. B. - Kristýna Podaná + Kateřina Skalická
7. C. - Valerie Hlavová + Anna Kuzněcovová
8. A. - Nela Barcalová + Aneta Strejčková
8. B. - Elen Galambová + Tereza Ticháčková (Ondřej Kejzlar)
9. A. - Marie Urbánková + Ondřej Hronek
9. B. -