• Asistent/ka:Lenka Poupová
 • Počet dětí: 21
 • Budova: Bezručova

INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ


První třída - pomůcky - ZŠ Kvasice
Vážení rodiče,
už máme za sebou téměř celý měsíc školní docházky vašeho malého školáka (školačky) :-)). Děti se opravdu moc snaží, svědomitě plní své úkoly a vidím, že pracují s radostí.
Vám, rodičům, děkuji za každodenní spolupráci.
Průběžně mi "v hlavě naskakují" věci, které bych vám potřebovala říci, ale protože třídní schůzky budou až v listopadu (doufám), rozhodla jsem se napsat je sem, na třídní webové stránky. Jsou to informace potřebné k hladkému průběhu našeho společného snažení :-)) Tak tedy:

1) Děkuji všem rodičům, kteří si již vytvořili účty na Škole online. Pokud by došlo k uzavření škol (což snad nenastane), bude nutná komunikace právě i na tomto místě.

2) Na výuku anglického jazyka děti dostaly velké sešity, kam si budou lepit slovíčka a další materiály. Není potřeba děti slovíčka podle sešitu učit, na to bude stačit hodina ve škole. Jsou to materiály sloužící pro informovanost rodičům, jakým tématem se právě zabýváme. Poprosím vás jen o podepisování nově vlepených věcí a kontrolu toho, že dítě sešit na úterní angličtinu v aktovce opravdu má.

3) Každý den je potřeba kontrolovat penál, tzn. ořezat do špičky všechny pastelky a tužky, podívat se, že nechybí ořezávátko s krytkou (to může být v nějaké kapsičce v aktovce) a měkká guma. V penále nejsou potřeba fixy, ty mohou být v kufříku na VV. Co ale nutně potřebujeme, to jsou všechny barvy pastelek. Zkontrolujte prosím tyto barvičky: žlutá, oranžová, červená, růžová, fialová, modrá, zelená, hnědá, šedá, černá. Denně pracujeme do učebnic společně s interaktivní tabulí, kde používáme různé barvy a děti se hlásí, že některé barvičky nemají.
Krátká podtrhávací pravítka prosím podepište lihovou fixou a my si je necháme v košíčku ve třídě.

4) Domácí úkoly, které děti dostávají, musí dělat vždy za přítomnosti a pomoci rodiče. Je třeba u prvňáčka sedět, dohlížet na to, co dělá, kontrolovat správné držení tužky, správné sezení, pomáhat, povzbuzovat ho.
Při každodenním čtení stránky v Živé abecedě znovu žák přejíždí tužkou obloučky pod slabikami (nakonec jsem zůstala místo bílé pastelky u tužky). nebo prstem obloučky obtahuje. Rodič sedí u něj a dívá se a poslouchá, že slabiky ukazuje a čte správně. Chválím vás všechny za vzorné podepisování přečtené strany (za odměnu máte smajlíky :-))

Notýsky také kontrolujte a podepisujte každý den. Linkujte vždy na celý měsíc dopředu. Děkuji.

5) Hotové práce na nakopírovaných listech si dáváme ve škole do růžových a modrých papírových desek. Vždy na konci měsíce si děti tyto desky přes víkend přinesou domů, abyste si mohli práce prohlédnout. Prosím, abyste se na deskách podepsali k příslušnému měsíci, že jste pracovní listy svých dětiček viděli. Děkuji. Poprvé pošlu příští pátek.

6) Velmi důležitá věc pro školní práci prvňáčků je správné držení tužky. Hodně dětí ještě nemá uvolněnou ruku, na tužku tlačí, nebo ji špatně drží. Při psaní třídu s paní asistentkou obcházíme, děti opravujeme, ale potřebuji v tomto směru i vaši spolupráci.
Před každým psaním je potřeba uvolnit ruku např. pomocí jednoduchých cviků nebo říkanky, správně si sednout (zadeček na celé ploše židle, oba lokty na lavici, nohy rovně vedle sebe, nepíšící ruka přidržuje odspoda sešit), uvědomit si a zopakovat správné držení tužky (leží na prostředníčku, palec a ukazováček přidržují). Držení nesmí být křečovité, děti pak na tužku hodně tlačí. Pozor na "kroucení ruky odshora", konec tužky by měl směřovat přibližně k rameni píšící ruky. Důležité je naklonění sešitu - praváci vlevo (tzn. sešit pravým horním rohem nahoru), leváci buď naopak nebo sešit nechávají rovně.
Je toho hodně, co musíme ohlídat, ale pokud se dítě špatné návyky neodnaučí, bude pro něj psaní obtížné a unavující.
Můžete se podívat třeba na tento odkaz, kde máte i obrázky nesprávného držení psacího náčiní a další rady. Děkuji vám za pomoc.

7) V tomto týdnu si děti přinesly domů katalogy s nabídkou knížek od Albatrosu a knižního klubu Fragment. Máte možnost si za výhodné ceny vybrat knížky pro své malé (budoucí) čtenáře, nabídka je opravdu velká. Tyto katalogy děti dostanou několikrát do roka a pokud budete mít o některé knihy zájem, vyplňte prosím objednávku v zadní části katalogu, odstřihněte ji a pošllete po žákovi. Já knihy objednám a až přijdou do školy, dostane žák lísteček s jménem knížky, kterou si objednal a cenou, kterou má zaplatit do určitého termínu. Po zaplacení mu knihu předám.
Objednávky jsou závazné.

Tak snad zatím z mé strany všechno. Děkuji vám, že jste dočetli až sem :-)) A kdybyste cokoli potřebovali dovysvětlit, jsem vám k dispozici. 
Krásné podzimní dny!
Šárka Michálková

ZÁŘÍ


Základní škola Mořkov


VÍTÁM VŠECH 21 ŠKOLÁČKŮ Z NAŠÍ TŘÍDY 1.B!

PŘEJI VÁM  KRÁSNÝ START DO PRVNÍHO ROKU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, HODNĚ RADOSTI, NOVÝCH KAMARÁDŮ A ZAJÍMAVÝCH ZÁŽITKŮ.
VAŠE TŘÍDNÍ UČITELKA ŠÁRKA MICHÁLKOVÁ


ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE:

 - v úterý 1.9.2020 slavnostní zahájení školního roku, přivítání dětí a rodičů v 1. třídě
Končíme v 8:45 hodin.

 - ve středu 2.9. budou děti ve škole 2 hodiny, tj. do 9:45 hodin
S sebou bačkory v podepsaném látkovém sáčku, vybavený penál. svačina, ubrousek, pití.

 - ve čtvrtek 3.9. budeme ve škole 3 hodiny, tj. do 10:45 hodin, v pátek už 4 hodiny, tj. do 11:40 hodin.

VE ČTVRTEK 3.9. OD 15:30 PROBĚHNOU TŘÍDNÍ SCHŮZKY. ÚČAST VŠECH RODIČŮ NUTNÁ. DĚKUJI.INFORMACE PRO RODIČE

Organizace prvního týdne: Od pondělí 7.9. podle rozvrhu – vlepen na zadní straně notýsku.

Notýsky: Prosíme o vyplnění a podpis. Notýsky denně kontrolujte a denně na pravé straně podepisujte. Prosíme nalinkujte podle vzoru vždy na celý měsíc.

Příchod do školy: do šatny děti přicházejí samy, čeká tam na ně tř.učitelka nebo paní asistentka, která jim pomůže. V šatně je vždy dozor. Rodiče do šatny nechodí z důvodu malého prostoru a z důvodu zvýšených hygienických opatření. Škola se otevírá v 7:40, nejpozději v 7:55 ale musí být podle školního řádu všechny děti ve třídě. Sáčky na bačkory a úbor na TV zůstává v šatně.

Omluva dítěte: ze zákona je rodič povinen omluvit dítě do 72 hodin (telefonicky, sms, e-mailem, osobně). Omluvenku poté zapište do notýsku do „sdělení“. Nutné vyzvedávat pokaždé domácí úkoly (ne až po nemoci).

Vyzvedávání dítěte v průběhu výuky: rodič musí vždy dítě osobně vyzvednout. Děti nemůžeme pustit samotné.

Odchod dětí ze školy po skončení výuky: pokud půjde samo, vždy musí mít lísteček s podpisem rodičů – netýká se družinových dětí, ty si u třídy vyzvedává paní vychovatelka.

Příprava do školy: Je nutné denně se s dítětem připravovat, kontrolovat a podepisovat notýsek, podepisovat každý domácí úkol, denní příprava penálu – ořezané pastelky a tužky. Pomůcky připravujte podle rozvrhu, není třeba nosit vše. Nedávejte zbytečně drahé hračky a věci, které do školy nepatří. Za případnou ztrátu škola neodpovídá.

Označení domácích úkolů: červený puntík u úkolu, popř. zakroužkováno – dětem bude vysvětleno. V Živé abecedě bude zakroužkovaná stránka, kterou mají žáci za úkol znovu doma přečíst – také pokaždé dole na stránce podepište.

Spolupráce se školou: všechny důležité informace budou zapsány v notýsku, na webových stránkách třídy (www.machovka.cz) nebo přes Školu online.

 

Cokoliv potřebují rodiče řešit s třídní učitelkou, domluví se mimo vyučování, ne v hodině – telefonní kontakt je v notýsku.

Prosím do pondělí o vyplnění dotazníku, který byl rozdán na třídních schůzkách.

Co se bude platit:

pracovní sešity a učebnice (v hodnotě 800 Kč)       250 Kč do 30.9.

kopírování                                                              100 Kč do 31.10.

příspěvek Občanskému sdružení                            300 Kč do 31.10.

Seznam pomůcek pro 1. třídu:

 • bačkory (ne pantofle) v látkovém sáčku (podepsané)

 • cvičební úbor v malém batůžku (tričko, kraťasy, tepláky, cvičky nebo tenisky – čisté!)

 • ručník s poutkem podepsaný (každý pátek na vyprání)

 • 1 balení kapesníků v krabičce (na 1. pololetí)

 • látkový ubrousek na svačinu (ne kapesník)

 • lahvička na pití dobře uzavíratelná

 • obaly na sešity a učebnice (správnou velikost)

 • velké desky na sešity (malé ne, nevešly by se tam učebnice)

 • v penále pastelky (každý den ořezané), měkká guma, ořezávátko s krytkou, 2 tužky č. 1 a 2 tužky č. 2, krátké podtrhávací pravítko, bílá pastelka na obloučkování slabik

   

  Kufřík (podepsaný) na Vv a Pv a do něj:

 • sklenička na vodu od přesnídávky

 • voskovky a fixy

 • modelína

 • nůžky s kulatými hroty (leváci pro leváky)

 • vodové barvy větší

 • lepidlo tyčinkové Kores 40 g

 • krycí plachta na lavici

 • černá tuš

 • 2 černé silné fixy s kulatým hrotem

 • 1 stíratelný fix Centropen č. 2507 nebo 2709 

Všechny věci (pokud možno) musí být podepsané.

Vše ze seznamu dětem opatřete prosím co nejdříve, nejlépe do konce tohoto týdne, tj. do 6.9.2020. Kufříky si děti budou nechávat ve třídě.

Děkujeme. 
Kalendář Akcí: 21. 9. - 4. 10.

21PondělíPO22ÚterýPO23StředaPO24ČtvrtekPO25PátekPO26SobotaPO 27NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00