Výchovný poradce

Mgr. Kamila Kratochvílová

e-mail: kamila.kratochvilova@machovka.cz

tel: 775 866 373

konzultační hodiny: kdykoli po předchozí domluvě

 


V čem může výchovný poradce pomoci

  • Individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče

  • Řešení osobních, výchovných i výukových problémů

  • Řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení

  • Pomoc při volbě povolání

  • Zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště


V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních potřeb, s tělesným postižením, dyslexií, dysortografií, dysgrafií, poruchami koncentrace nebo pomalým pracovním tempem.

 

Vývojové poruchy se u žáků snažíme se zachytit  co nejdříve, a proto úzce spolupracujeme s PPP  a SPC v Děčíně. V naší škole působí také školní psycholog.

 

Žáci se specifickými poruchami jsou integrováni do běžných tříd, vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na tvorbě IVP se podílí třídní učitel, vyučující jednotlivých předmětů a pedagogicko-psychologická poradna. Žádost o vzdělávání podle IVP musí podat rodiče žáka.

 

K žákům s lehčím stupněm specifické poruchy učení je také přistupováno individuálně. Tolerujeme obtíže, uplatňujeme mírnějšího hodnocení, učitel více pomáhá žákovi ve výuce. Respektujeme individuální pracovní tempo žáka.

Kalendář Akcí: 4. 7. - 10. 7.

04PondělíPO05ÚterýPO 06StředaPO07ČtvrtekPO08PátekPO09SobotaPO10NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00