Poradna

Speciálně pedagogická poradna

úterý: 13,30 – 16,30 (č. dveří 211, 1. patro, budova Máchovky)

kontakt: Bc. et Bc. Tereza Skalická

email: tereza.skalicka@machovka.cz, poradna@machovka.cz

telefon: 602 871 446


Pro koho je poradna určena?
Pro všechny rodiče nebo jiné zákonné zástupce, pokud na kteroukoli z následujících otázek odpoví ANO:

 • Dělá Vašemu dítěti výrazné potíže čtení či psaní?

 • Neudrží Vaše dítě při učení delší dobu pozornost, je roztěkané, impulzivní či naopak nezvykle apatické?

 • Byla Vašemu dítěti diagnostikována zraková či sluchová vada, v důsledku které obtížně zvládá výuku ve škole?

 • Vzdělává se Vaše dítě s lehkou mentální retardací v běžné třídě?

 • Nastoupilo Vaše dítě po dlouhodobé nemoci zpět do školy a obtížně dohání zameškané učivo?

 • Přetrvává u Vašeho dítěte vada řeči i po nástupu do školy?

 • Potřebujete kontakt na odborné speciálněpedagogické pracoviště a nevíte, na koho se obrátit?

Potíže dítěte s Vámi nejprve podrobně rozebereme a následně individuálně určíme další postup. V případě nutnosti Vám poskytneme kontakt na další odborná pracoviště, se kterými škola spolupracuje.


Je možné dostavit se i bez objednání, ale pokud si konzultaci domluvíte předem, budete mít přednost. Možnost objednání je buď emailem, případně telefonicky.


Psychologická poradna

Mgr. Monika Ihnátová
Tel.: 777 465 618

Konzultační hodiny:
 • čtvrtek od 14.30 do 16.30 h (možné přizpůsobit) - nutno se předem ohlásit mailem nebo telefonicky
 • příp. středa nebo pátek po předchozí domluvě
Co nabízí školní psycholog:
 • Řešení osobních, výukových, výchovných, školních i jiných potíží
 • Konzultace při volbě povolání
 • Komunitní a terapeutická práce se žáky
 • Preventivní a osvětová činnost na škole
 • Řešení situací spojených s poruchami učení i chování
 • Konzultace a poradenství pro žáky i rodiče
 • Diagnostika
 • Zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště nebo jiného odborníka
 
V týmu spolupracujeme s vedoucím odpolední školy, speciálním pedagogem, asistenty pedagogů a třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem.

Kalendář Akcí: 16. 5. - 29. 5.

16PondělíPO17ÚterýPO18StředaPO19ČtvrtekPO20PátekPO21SobotaPO22NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00