S čím Vám mohu pomoci

V čem může výchovný poradce pomoci

  • Individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče

  • Řešení osobních, výchovných i výukových problémů

  • Řešení problémů spojených se specifickými poruchami učení

  • Pomoc při volbě povolání

  • Zprostředkování návštěvy specializovaného poradenského pracoviště


V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou speciálních potřeb, s tělesným postižením, dyslexií, dysortografií, dysgrafií, poruchami koncentrace nebo pomalým pracovním tempem.

 

Vývojové poruchy se u žáků snažíme se zachytit  co nejdříve, a proto úzce spolupracujeme s PPP  a SPC v Děčíně. V naší škole působí také školní psycholog.

 

Žáci se specifickými poruchami jsou integrováni do běžných tříd, vzdělávají se podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Na tvorbě IVP se podílí třídní učitel, vyučující jednotlivých předmětů a pedagogicko-psychologická poradna. Žádost o vzdělávání podle IVP musí podat rodiče žáka.

 

K žákům s lehčím stupněm specifické poruchy učení je také přistupováno individuálně. Tolerujeme obtíže, uplatňujeme mírnějšího hodnocení, učitel více pomáhá žákovi ve výuce. Respektujeme individuální pracovní tempo žáka.

 

Pomoc v krizových situacích:

Bílý kruh bezpečí - pomoc obětem a svědkům trestných činů   https://www.bkb.cz

DONA linka - pomoc obětem domácího násilí  https://www.donalinka.cz/

Linka bezpečí - pomoc dětem a mladým lidem v krizových situacíchhttps://www.linkabezpeci.cz

Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež  https://www.modralinka.cz/

 

Užitečné odkazy:

Kalendář Akcí: 7. 6. - 13. 6.

07PondělíPO08ÚterýPO09StředaPO10ČtvrtekPO11PátekPO 12SobotaPO13NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00