Pozvánka na 1. 2. od 16 hodin

Třída 5.A

5.A

Třídní učitel

Rážová Pavla

Asistent učitele

Baslová Stanislava
TÝDENNÍ PLÁN

23.-27.1.2023                           


ČJMAPŘVVLA
POPřídavná jména tvrdá
UČ 73!
73/1 na podložku
Součet zlomků se stejným jmenovatelem
Matýsek M-Š 48/1
Přírodovědná vycházka – příroda v zimě
ÚTPřídavná jména tvrdá
UČ 74!
ČJ-Š 74/2 2 sloupce
Porovnávání zlomků
Matýsek M-Š 48/4

Přechod k demokracii
UČ str. 52-54
PS str. 25-26
STPřídavná jména tvrdá
UČ 74!
ČJ-Š 74/4 1 sloupec
Smíšená čísla
Matýsek M-Š 49/1
Člověk a živá příroda
UČ str. 45-47
PS str. 28-29

ČTPřídavná jména tvrdá
UČ 74!
ČJ-Š 75/5 2 řádky vytvořit příd.jm.
Geometrie – obdélník OPQR, /OP/=7 cm,
/PQ/=3 cm, spočítat obvod, obsahPřídavná jména
Tvrdá
UČ 75!
ČJ-Š 75/7 2 řádky
Smíšená čísla
Matýsek M-Š 49/3


                 

16.-20.1.2023                          


ČJMAPŘVVLA
POPřídavná jména
UČ 69!
70/6 ústně
Písemné dělení dvojcif. dělitelem
- opakovat násobilku a příklady na dělení z Matýska


ÚTPřídavná jména
UČ 69!
ČJ-Š 70/7 vypsat přídavná jména
Písemné dělení dvojcif. dělitelem
- opakovat násobilku a příklady na dělení z Matýska

Pololetní písemná práce, Nástup komunismu
UČ str. 51-52
PS str. 24
STPřídavná jména
UČ 69!
70/8 na podložku
Písemné dělení dvojcif. dělitelem
- opakovat násobilku a příklady na dělení z Matýska
Rostliny a živočichové
PS str. 26-27

ČTPřídavná jména
UČ 71!
ČJ-Š 71/2 rozepsat do 3 sloupců podle druhu příd.jm.
Geometrie – rovnoběžky, kolmice, čtverec KLMN, /KL/=5 cm, spočítat obvod, obsah


Přídavná jména
UČ 71!
72/4 na podložku, podtrhnout příd.jm.
Písemné dělení dvojcif. dělitelem
- opakovat násobilku a příklady na dělení z Matýska


                               

                   


                            

                 

                          


Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít