Banner obecný

Školská rada

Složení školské rady při ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.:

Zástupci rodičů:
Miroslava Starková
Ing. Martin Němeček

Zástupci pedagogů:
Ing. Lukáš Polák - předseda
Mgr. Markéta Davídková

Členové jmenovaní zřizovatelem:
Hana Jašurková
Ing. Tomáš Kejzlar

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Zákon č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ustanovil zřízení školské rady. Zřizovatelem stanovený počet členů je 6. Dva zástupce jmenuje zřizovatel, dva zástupce volí zákonní zástupci žáků a dva volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 

Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168.
Podrobněji ke školské radě v legislativě.

Doplnit:
- Další volba proběhne v dubnu 2024 (konkrétní datum bude upřesněn)
- Jakým způsobem může rodič žáka naší školy kandidovat? Jak se k němu dostane informace o volbě?
- Jak volba probíhá?
- Zápisy ze schůzí.

§ 167 (6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
§ 167 (7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít