Banner obecný

SPU

Specifické poruchy učení (dys-poruchy)

SPU - Specifické poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, ...) jsou nejčastější diagnózou v prostředí běžné školy. Jedná se vlastně o nedostatek v oblasti centrální nervové soustavy a dítě se s ním už narodí. Projeví se ale až v době, kdy po dítěti začneme vyžadovat specifické dovednosti jako je čtení, psaní, pravidla pravopisu, apod. Tyto děti bývají inteligentní a do těchto činností vkládají veškeré své úsilí, přesto jsou neúspěšní.
Diagnózu SPU vždy provádí pedagogicko-psychologická poradna, nikoli školní poradenské pracoviště. Rodiče se na vyšetření musí objednat sami, škola pouze doporučuje na základě toho, jak se dítě projevuje. Nejčastěji se tak děje již na prvním stupni, obvykle během 1. - 2. třídy.
Školní speciální pedagog pracuje s těmito dětmi individuálně na základě zprávy z poradny. Obvykle se jedná o pomoc v rámci výuky jazyků, čtení či matematiky dle konkrétní poruchy.

  • DYSLEXIE - porucha čtení - je nejčastější specifickou poruchou učení, která se projevuje nesnázemi při učení se číst
  • DYSGRAFIE - porucha psaní - projevuje se nesnázemi při učení se psát, obvykle se vyskytuje v kombinaci s dyslexií
  • DYSORTOGRAFIE - specifická porucha pravopisu, postihuje celkovou oblast gramatiky či jen určitých jevů

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít