Banner obecný

Kontakty

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
ŠKOLA PRO TEBE I PRO MĚ

Raisova 688/11
405 02, Děčín IV
Česká republika

Souřadnice: 50.7749333, 14.1938051

IČ: 72743816

Banka: 6035431/0100

T: +420 412 531 551
E: info@machovka.cz

Datová schránka: 2jbmcmh

Rejstřík škol ID: 600076253

Zřizovatel školy:

Magistrát města Děčín

Mírové nám. 1175/5
405 38, Děčín IV

IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238

Kontakty na vedení školy a pedagogy

Kancelář ředitele školy

Mgr. Martin Lána
ředitel školy, informatika, koordinátor ICT
E: martin.lana@machovka.cz
T: +420 412 531 729
Více
Stanislava Pongráczová
tajemnice, sekretariát školy
E: stanislava.pongraczova@machovka.cz
T: +420 770 139 486
Více

Zástupci ředitele pro ZŠ

Mgr. Radomíra Kotrchová
statutární zástupce ředitele školy, český jazyk, pracovní výchova
E: radomira.kotrchova@machovka.cz
T: +420 775 861 789
Více
Mgr. MgA. Eva Štefanová
zástupce ředitele školy, studentské praxe, anglický jazyk, výtvarná výchova
E: eva.stefanova@machovka.cz
T: +420 607 656 680
Více

Zástupci ředitele pro MŠ

Alena Pechová
zástupce ředitele pro MŠ Raisova
E: alena.pechova@machovka.cz
Více
Bc. Miloslava Lánová
vedoucí učitelka MŠ Chmelnická (Vilsnice)
E: miloslava.lanova@machovka.cz
T: 775 861 779
Více

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Kamila Kratochvílová
výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze (z projektu NPO)
E: kamila.kratochvilova@machovka.cz
T: +420 775 866 373
Více
Mgr. Nataliia Pirov
školní psycholog
E: nataliia.pirov@machovka.cz
T: +420 607 705 238
Více
Mgr. et Bc. Tereza Skalická
metodik prevence, speciální pedagog pro 4. - 9. ročník
E: tereza.skalicka@machovka.cz
T: +420 602 871 446
Více
Ing. Helena Dušičková
kariérní poradce (z projektu NPO)
E: helena.dusickova@machovka.cz
T: +420 775 866 736
Více
Bc. Nela Hercíková
sociální pedagog (z projektu NPO)
E: nela.hercikova@machovka.cz
T: 778 742 022
Více
Mgr. Růžena Slavíčková
speciální pedagog pro 4. - 9. ročník
E: ruzena.slavickova@machovka.cz
Více
Mgr. Bc. Klára Prajsová
speciální pedagog (z projektu JAK I)
E: klara.prajsova@machovka.cz
T: +420 737 414 208
Více
Mgr. Jana Rodingerová
speciální pedagog pro 1. - 4. ročník
E: jana.rodingerova@machovka.cz
T: +420 720 477 227
Více

Ekonomické oddělení

Bc. Marie Koubková
hlavní ekonomka školy
E: marie.koubkova@machovka.cz
T: +420 732 444 279
Více
Vendulka Endlerová
hospodářka MŠ
E: vendulka.endlerova@machovka.cz
T: +420 731 939 761
Více
Pavlína Loučková
referentka majetkové správy, příslušná osoba / whistleblowing
E: pavlina.louckova@machovka.cz
T: +420 722 732 001
Více

Školník

Jan Lána
hlavní školník
E: jan.lana@machovka.cz
T: +420 602 393 572
Více
Lenka Kubátová
ZŠ Bezručova
E: lenka.kubatova@machovka.cz
Více

Koordinátoři

Mgr. Martin Lána
koordinátor ICT, ředitel školy
E: martin.lana@machovka.cz
T: +420 412 531 729
Více
Mgr. MgA. Eva Štefanová
koordinátor ICT, zástupce ředitele školy
E: eva.stefanova@machovka.cz
T: +420 607 656 680
Více
Mgr. Markéta Davídková
koordinátorka EVVO
E: marketa.davidkova@machovka.cz
T: +420 775 866 344
Více
Mgr. Markéta Kopecká
TU 2.B, koordinátor ŠVP pro 1. stupeň
E: marketa.kopecka@machovka.cz
T: +420 775 866 751
Více
Mgr. Monika Kocianová
TU 4.A, koordinátor ICT pro 1. stupeň
E: monika.kocianova@machovka.cz
T: +420 775 866 739
Více

Učitelé 1. stupně

Mgr. Pavla Rážová
TU 1.A
E: pavla.razova@machovka.cz
Více
Mgr. Jana Bezoušková
TU 1.B
E: bezouskova.jana@email.cz
T: je v notýsku či ŽK
Více
Mgr. Petra Flemmerová
TU 2.A
E: petra.flemmerova@machovka.cz
Více
Mgr. Markéta Kopecká
TU 2.B, koordinátor ŠVP pro 1. stupeň
E: marketa.kopecka@machovka.cz
T: +420 775 866 751
Více
Mgr. Miroslava Burešová
TU 3.A
E: miroslava.buresova@machovka.cz
Více
Mgr. Michaela Roubková
TU 3.B
E: michaela.roubkova@machovka.cz
Více
Mgr. Monika Kocianová
TU 4.A, koordinátor ICT pro 1. stupeň
E: monika.kocianova@machovka.cz
T: +420 775 866 739
Více
Mgr. Šárka Michálková
TU 4.B
E: sarka.michalkova@machovka.cz
T: +420 603 234 254
Více
Mgr. Lucie Strejčková
TU 5.A
E: lucie.strejckova@machovka.cz
Více
Mgr. Marcela Peremská
TU 5.B
E: marcela.peremska@machovka.cz
Více
Mgr. Marta Machalová
anglický jazyk
E: marta.machalova@machovka.cz
Více
Eva Šetková
anglický jazyk 1.-3. třída, hudební výchova, pracovní výchova
E: eva.setkova@machovka.cz
Více

Učitelé 2. stupně

Bc. Michal Pistora
TU 6.A, tělesná výchova, anglický jazyk, informatika
E: michal.pistora@machovka.cz
Více
Mgr. Kamila Doksanská
TU 6.B, anglický jazyk, informatika
E: kamila.doksanska@machovka.cz
Více
Mgr. Růžena Slavíčková
TU 6.C, český jazyk, speciální pedagog pro 4. - 9. ročník
E: ruzena.slavickova@machovka.cz
Více
Mgr. Markéta Davídková
TU 7.A, koordinátorka EVVO, přírodopis
E: marketa.davidkova@machovka.cz
T: +420775866344
Více
Mgr. Jaroslava Podešťová Kuberová
TU 7.B, český jazyk, hudební výchova, pracovní výchova
E: jaroslava.kuberova@machovka.cz
T: +420 776 731 640
Více
Mgr. Pavlína Strnadová
TU 7.C, český jazyk, anglický jazyk
E: pavlina.strnadova@machovka.cz
Více
Ing. Alexandr Teršl
TU 8.A, fyzika, pracovní výchova
E: alexandr.tersl@machovka.cz
Více
Mgr. Jitka Bačová
TU 8.B, český jazyk a literatura, výtvarná výchova
E: jitka.bacova@machovka.cz
T: +420 731 926 768
Více
Ing. Helena  Dušičková 
TU 8.C, kariérní poradce, matematika, chemie
E: helena.dusickova@machovka.cz
T: +420 775 866 736
Více
Mgr. Elena Golčeva
TU 9.A, tělesná výchova, informatika
E: elena.golceva@machovka.cz
Více
Mgr. Linda Řešátková
TU 9.B, anglický jazyk
E: linda.resatkova@machovka.cz
Více
Bc. Jan Boudný
TU 9.C, informatika, pracovní výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova
E: jan.boudny@machovka.cz
Více
Ing. Kateřina Číhová
zeměpis, tělesná výchova
E: katerina.cihova@machovka.cz
Více
Mgr. Bc. Daniel Franc
dějepis
E: daniel.franc@machovka.cz
Více
Mgr. Bc. Pavlína Hacko
anglický jazyk
E: pavlina.hacko@machovka.cz
Více
Bc. Vladimír Hnát
německý jazyk
E: vladimir.hnat@machovka.cz
Více
Ing. Alena Košnarová
matematika, výchova k občanství a ke zdraví
E: alena.kosnarova@machovka.cz
Více
Mgr. Radomíra Kotrchová
statutární zástupce ředitele školy, český jazyk, pracovní výchova
E: radomira.kotrchova@machovka.cz
T: +420 775 861 789
Více
Mgr. Kamila Kratochvílová
výchovná poradkyně, koordinátorka inkluze, německý jazyk, zeměpis
E: kamila.kratochvilova@machovka.cz
T: +420 775 866 373
Více
Bc. Hana Michálková
český jazyk, dějepis, výchova k občanství a ke zdraví, společenské vědy
E: hana.michalkova@machovka.cz
Více
Ing. Lukáš Polák
chemie, tělesná výchova
E: lukas.polak@machovka.cz
Více
Bc. Miroslav Prášil
mediální výchova
E: miroslav.prasil@machovka.cz
Více
Mgr. et Bc. Tereza Skalická
metodik prevence, speciální pedagog pro 4. - 9. ročník, finanční gramotnost
E: tereza.skalicka@machovka.cz
T: +420 602 871 446
Více
Adéla Sklenářová
matematika
E: adela.sklenarova@machovka.cz
Více
Eva Šetková
anglický jazyk 1.-3. třída, hudební výchova, pracovní výchova
E: eva.setkova@machovka.cz
Více
Pavel Šleis
informatika
E: pavel.sleis@machovka.cz
Více
Mgr. MgA. Eva Štefanová
zástupce ředitele školy, studentské praxe, anglický jazyk, výtvarná výchova
E: eva.stefanova@machovka.cz
T: +420 607 656 680
Více
Bc. Daniela Šusterová
anglický jazyk, tělesná výchova
E: daniela.susterova@machovka.cz
Více
Ing. Petra Vokasová
německý jazyk, zeměpis, nauka o Děčínsku
E: petra.vokasova@machovka.cz
Více
Bc. Markéta Zupková
matematika, fyzika, výtvarná výchova
E: marketa.zupkova@machovka.cz
Více

Školní klub a družina

Štěpánka Domecká
vedoucí školního klubu a družiny
E: stepanka.domecka@machovka.cz
T: +420 775 861 787
Více
Eliška Brandová
vychovatelka
E: eliska.brandova@machovka.cz
Více
Andrea Čurdová
Vychovatelka
E: andrea.curdova@machovka.cz
Více
Monika Horáková
vychovatelka
E: monika.horakova@machovka.cz
Více
Irena Šafránková
vychovatelka
E: irena.safrankova@machovka.cz
Více

Pedagogičtí asistenti

Stanislava Baslová
E: stanislava.baslova@machovka.cz
Více
Markéta Freibergová
E: marketa.freibergova@machovka.cz
Více
Jan Houdek
E: jan.houdek@machovka.cz
Více
Martina Hypiusová
E: martina.hypiusova@machovka.cz
T: 776472993
Více
Petra Jasovská
E: petra.jasovska@machovka.cz
Více
Radomila Kadlecová
E: radomila.kadlecova@machovka.cz
Více
Jiřina Kajzrová
E: jirina.kajzrova@machovka.cz
Více
Eliška Kaletusová
školní asistent (z projektu JAK I)
E: eliska.kaletusova@machovka.cz
Více
DiS. Klára Konrády
E: klara.konrady@machovka.cz
Více
Pavlína Košnarová
E: pavlina.kosnarova@machovka.cz
Více
Jana Kubátová
E: jana.kubatova@machovka.cz
Více
Lukáš Mihály
E: lukas.mihaly@machovka.cz
Více
Martina Milatová
E: martina.milatova@machovka.cz
Více
Karolína Mikulová
E: karolina.mikulova@machovka.cz
Více
Dana Plechatá
E: dana.plechata@machovka.cz
Více
Stanislava Poláková
E: stanislava.polakova@machovka.cz
Více
Lenka Poupová
E: lenka.poupova@machovka.cz
Více
Kateřina Šímová
E: katerina.simova@machovka.cz
Více
Lucie Šulcová
E: lucie.sulcova@machovka.cz
Více
Jitka Vinická
E: jitka.vinicka@machovka.cz
Více
Drahomíra Zemanová
E: drahomira.zemanova@machovka.cz
Více

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít