Banner obecný

Kontakty

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace
ŠKOLA PRO TEBE I PRO MĚ

Raisova 688/11
405 02, Děčín IV
Česká republika

Souřadnice: 50.7749333, 14.1938051

IČ: 72743816

Banka: 6035431/0100

T: +420 412 531 551
E: info@machovka.cz

Datová schránka: 2jbmcmh

Rejstřík škol ID: 600076253

Zřizovatel školy:

Magistrát města Děčín

Mírové nám. 1175/5
405 38, Děčín IV

IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238

Kontakty na vedení školy a pedagogy

Ředitel školy

Mgr. Martin Lána
ředitel školy
E: martin.lana@machovka.cz
T: +420 412 531 729
Více

Vedení školy

Mgr. Radomíra Kotrchová
statutární zástupce ředitele školy
E: radomira.kotrchova@machovka.cz
T: +420 775 861 789
Více
MgA. et Mgr. Eva Štefanová
zástupce ředitele školy
E: eva.stefanova@machovka.cz
T: +420 607 656 680
Více

Sekretariát školy

Mgr. Jitka Dědičová
E: jitka.dedicova@machovka.cz
T: +420 412 531 551
Více

Zástupce ředitele pro MŠ

Alena Dudová
vedoucí učitelka MŠ Chmelnická (Vilsnice)
E: alena.dudova@machovka.cz
Více
Alena Pechová
zástupce ředitele pro MŠ
E: alena.pechova@machovka.cz
Více

Výchovná poradkyně

Mgr. Kamila Kratochvílová
E: kamila.kratochvilova@machovka.cz
T: +420 775 866 373
Více

Školní psycholog

Mgr. Nataliia Pirov
E: nataliia.pirov@machovka.cz
Více

Školní metodička prevence

Mgr. et Bc. Tereza Skalická
speciální pedagog pro 4. - 9. ročník
E: tereza.skalicka@machovka.cz
T: +420 602 871 446
Více

Sociální pedagog

Mgr. Petra Valinová
podpora rodiny
E: petra.valinova@machovka.cz
T: 778 742 022
Více

Speciální pedagog

Mgr. Jana Rodingerová
speciální pedagog pro 1. - 3. ročník
E: jana.rodingerova@machovka.cz
T: +420 720 477 227
Více
Mgr. et Bc. Tereza Skalická
speciální pedagog pro 4. - 9. ročník
E: tereza.skalicka@machovka.cz
T: +420 602 871 446
Více
Mgr. Růžena Slavíčková
speciální pedagog pro 4. - 9. ročník
E: ruzena.slavickova@machovka.cz
Více

Kariérní poradce

Ing. Helena  Dušičková 
E: helena.dusickova@machovka.cz
T: +420 775 866 736
Více

Vedoucí školního klubu a družiny

Štěpánka Domecká
E: stepanka.domecka@machovka.cz
T: +420 775 861 787
Více

Ekonomika

Bc. Marie Koubková
hlavní ekonomka školy
E: marie.koubkova@machovka.cz
T: +420 732 444 279
Více
Pavlína Loučková
referentka majetkové správy
E: pavlina.louckova@machovka.cz
T: +420 722 732 001
Více
Vendulka Endlerová
hospodářka MŠ
E: vendulka.endlerova@machovka.cz
T: +420 731 939 761
Více

Školník

Lenka Kubátová
ZŠ Bezručova
E: lenka.kubatova@machovka.cz
Více
Jan Lána
hlavní školník
E: jan.lana@machovka.cz
T: +420 602 393 572
Více

Koordinátor ICT

Mgr. Martin Lána
ředitel školy
E: martin.lana@machovka.cz
T: +420 412 531 729
Více
MgA. et Mgr. Eva Štefanová
zástupce ředitele školy
E: eva.stefanova@machovka.cz
T: +420 607 656 680
Více

Koordinátor ICT pro I. stupeň

Mgr. Monika Kocianová
E: monika.kocianova@machovka.cz
T: +420 775 866 739
Více

Koordinátorka ŠVP pro I. stupeň

Mgr. Markéta Kopecká
E: marketa.kopecka@machovka.cz
T: +420 775 866 751
Více

Koordinátorka ŠVP pro II. stupeň

Mgr. Lenka Kuodžius
E: lenka.kuodzius@machovka.cz
Více

Koordinátorka EVVO

Mgr. Markéta Davídková
učitelka 2. stupně, koordinátorka EVVO
E: marketa.davidkova@machovka.cz
T: +420775866344
Více

Učitelé 1. stupně

Mgr. Jana Bezoušková
třídní učitelka 5.B
E: bezouskova.jana@email.cz
T: je v notýsku či ŽK
Více
Mgr. Miroslava Burešová
E: miroslava.buresova@machovka.cz
Více
Bc. Kamila Doksanská
Učitelka Aj a Inf
E: kamila.doksanska@machovka.cz
Více
Mgr. Monika Kocianová
E: monika.kocianova@machovka.cz
T: +420 775 866 739
Více
Mgr. Markéta Kopecká
E: marketa.kopecka@machovka.cz
T: +420 775 866 751
Více
Mgr. Marta Machalová
E: marta.machalova@machovka.cz
Více
Mgr. Šárka Michálková
E: sarka.michalkova@machovka.cz
T: 603 234 254
Více
Mgr. Adéla Nováková
E: adela.novakova@machovka.cz
T: uveden v žákovské knížce
Více
Mgr. Marcela Peremská
E: marcela.peremska@machovka.cz
Více
Mgr. Pavla Rážová
Učitelka 1. stupně ZŠ
E: pavla.razova@machovka.cz
Více
Mgr. Jana Rodingerová
speciální pedagog pro 1. - 3. ročník
E: jana.rodingerova@machovka.cz
T: +420 720 477 227
Více
Mgr. Michaela Roubková
E: michaela.roubkova@machovka.cz
Více
Mgr. Lucie Strejčková
E: lucie.strejckova@machovka.cz
Více

Učitelé 2. stupně

Mgr. Jitka Bačová
učitel 2. stupně, aprobace český jazyk a literatura, výtvarná výchova
E: jitka.bacova@machovka.cz
T: +420 731 926 768
Více
Bc. Jan Boudný
E: jan.boudny@machovka.cz
Více
Ing. Kateřina Číhová
dějepis
E: katerina.cihova@machovka.cz
Více
Mgr. Markéta Davídková
učitelka 2. stupně, koordinátorka EVVO
E: marketa.davidkova@machovka.cz
T: +420775866344
Více
Ing. Helena  Dušičková 
E: helena.dusickova@machovka.cz
T: +420 775 866 736
Více
Mgr. Elena Golčeva
E: elena.golceva@machovka.cz
Více
Mgr. Marie Holubová
E: marie.holubova@machovka.cz
Více
Bc. Daniela Horáková
E: daniela.horakova@machovka.cz
Více
Ing. Alena Košnarová
E: alena.kosnarova@machovka.cz
Více
Mgr. Radomíra Kotrchová
statutární zástupce ředitele školy
E: radomira.kotrchova@machovka.cz
T: +420 775 861 789
Více
Mgr. Kamila Kratochvílová
E: kamila.kratochvilova@machovka.cz
T: +420 775 866 373
Více
Nicol Kühnlová
Učitelka Tělesné výchovy
E: nicol.kuhnlova@machovka.cz
Více
MgA. Barbora Milotová
E: barbora.milotova@machovka.cz
Více
Bc. Michal Pistora
E: michal.pistora@machovka.cz
Více
Mgr. Jaroslava Podešťová Kuberová
E: jaroslava.kuberova@machovka.cz
T: 776731640
Více
Ing. Lukáš Polák
E: lukas.polak@machovka.cz
Více
Mgr. Linda Řešátková
E: linda.resatkova@machovka.cz
Více
Mgr. et Bc. Tereza Skalická
speciální pedagog pro 4. - 9. ročník
E: tereza.skalicka@machovka.cz
T: +420 602 871 446
Více
Adéla Sklenářová
učitel 2. stupně, matematika
E: adela.sklenarova@machovka.cz
Více
Mgr. Růžena Slavíčková
speciální pedagog pro 4. - 9. ročník
E: ruzena.slavickova@machovka.cz
Více
Mgr. David Strejček
E: david.strejcek@machovka.cz
T: 608 722 739
Více
Mgr. Pavlína Strnadová
E: pavlina.strnadova@machovka.cz
Více
Ing. Martin Šefara
Matematika, Chemie, Fyzika
E: martin.sefara@machovka.cz
Více
Pavel Šleis
E: pavel.sleis@machovka.cz
Více
MgA. et Mgr. Eva Štefanová
zástupce ředitele školy
E: eva.stefanova@machovka.cz
T: +420 607 656 680
Více
Ing. Alexandr Teršl
E: alexandr.tersl@machovka.cz
Více

Pedagogičtí asistenti

Stanislava Baslová
E: stanislava.baslova@machovka.cz
Více
Markéta Freibergová
E: marketa.freibergova@machovka.cz
Více
Martina Hypiusová
E: martina.hypiusova@machovka.cz
T: 776472993
Více
Radomila Kadlecová
E: radomila.kadlecova@machovka.cz
Více
Jiřina Kajzrová
E: jirina.kajzrova@machovka.cz
Více
DiS. Klára Konrády
E: klara.konrady@machovka.cz
Více
Pavlína Košnarová
E: pavlina.kosnarova@machovka.cz
Více
Jana Kubátová
E: jana.kubatova@machovka.cz
Více
Lukáš Mihály
E: lukas.mihaly@machovka.cz
Více
Martina Milatová
E: martina.milatova@machovka.cz
Více
Dana Plechatá
E: dana.plechata@machovka.cz
Více
Lucie Plechatá
E: lucie.plechata@machovka.cz
Více
Stanislava Poláková
E: stanislava.polakova@machovka.cz
Více
Lenka Poupová
E: lenka.poupova@machovka.cz
Více
Kateřina Šímová
E: katerina.simova@machovka.cz
Více
Jitka Vinická
E: jitka.vinicka@machovka.cz
Více
Drahomíra Zemanová
E: drahomira.zemanova@machovka.cz
Více

Vychovatelé

Eliška Brandová
E: eliska.brandova@machovka.cz
Více
Monika Horáková
E: monika.horakova@machovka.cz
Více
Slávka Nováková
E: slavka.novakova@machovka.cz
Více
Irena Šafránková
E: irena.safrankova@machovka.cz
Více

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít