ledden_2024 laťka
Hlavní budova školy
Banner obecný

Metodik prevence

Mgr. et Bc. Tereza Skalická
tereza.skalicka@machovka.cz
tel. 602 871 446
konzultace: kdykoli po předchozí domluvě, žáci mají možnost využít SCHRÁNKU DŮVĚRY (vedle dveří kabinetu)

CO JE ÚKOLEM METODIKA PREVENCE NA ŠKOLE:

  • prevence sociálně patologických jevů (včasné zachycení rizikového a problémového chování u žáků)
  • spolupráce s třídními učiteli a ostatními pracovníky při řešení sociálně patologických jevů
  • zajišťování preventivních programů pro děti i učitele formou besed, workshopů a dalších aktivit
  • zprostředkování kontaktu s odbornými pracovišti v oblasti sociálně patologických jevů, a státními orgány (OSPOD, Policie ČR, ETOP)
  • tvorba školního preventivního programu a školní preventivní strategie
  • řešení šikany
  • konzultační činnost pro rodiče i děti


Souhra pedagogů

V případě problému funguje metodik prevence jako hlavní komunikační kanál mezi příslušnými pedagogickými pracovníky a má za úkol především zavčas všechny informovat. Předchází se tak situacím, kdy by měl neinformovaný personál například jednat s obětí šikany.
Zároveň zajišťuje souhru při návrhu výchovných opatření v případě závadového chování a dalších režimových opatření.

Besedy a exkurze

Besedy s odborníky patří do systému prevence sociálně patologických jevů, čili se snažíme závadovému chování předcházet vhodnou osvětou. Tyto besedy či konzultace probíhají maximálně v třídních kolektivech, nikoli na úrovni celé školy. Třídní kolektivy spolu musí dobře fungovat a našim cílem je, aby ve třídě panovalo příznivé klima. Důležitá je také osoba třídního učitele, případně asistenta pedagoga. V tomto směru se školí celý pedagogický sbor dvakrát ročně pod vedením odborníků.

Šikana

Šikana je jedním z nejzávažnějších projevů patologického chování a v prostředí základní školy se občas vyskytuje. Úkolem metodika prevence je včas rozpoznat její projevy a vhodným způsobem reagovat. Spolupracujeme s dalšími institucemi jako je policie ČR, ETOP (středisko výchovné péče) či OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí). Zároveň máme možnost zprostředkovat kontakt na další odborníky (např. klinického psychologa).
Děti mají možnost kdykoli využít anonymně schránky důvěry v hlavní budově Máchovky v 1. patře, č. dveří 209 (sídlo Školního poradenského pracoviště).

Konzultace

Rodiče či jiní zákonní zástupci žáka mají možnost konzultovat problémy svých dětí na našem pracovišti. Ctíme zásadu otevřenosti a zároveň garantujeme dětem i rodičům anonymitu. Ke konzultaci je nutné se předem objednat (602 871 446), můžete také využít email: tereza.skalicka@machovka.cz.
Pokud je nutné jednat s dětmi bezodkladně bez přítomnosti zákonného zástupce, vyžaduje-li to situace, je zákonný zástupce ihned informován telefonicky na číslo, které má k dispozici třídní učitel.
Pokud měníte telefonní číslo, dejte to VŽDY vědět třídnímu učiteli. 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít