Banner obecný

Projekty

Proč se zapojujeme do projektů?

Jako lidé, jejichž úlohou je předávání vzdělání a formování  harmonických lidských osobností, si plně uvědomujeme, že svět se  neustále mění a žádá si nové přístupy a metody, pomocí nichž lze těchto  cílů dosáhnout. Proto jsme se rozhodli co nejaktivněji zapojit do své  přeměny tak, abychom byli schopni co nejlépe těchto cílů dosahovat.  Škola se proto rozhodla zapojit do řady projektů, které jí mají pomoci  nalézt tu optimální cestu, kterou se vydat.

Zásady naší filozofie

  • uvědomujeme si, že k tomu, abychom mohli kvalitně a  smysluplně dělat svou práci, která má přinášet uspokojení a kladné  výsledky pro všechny, potřebujeme pracovat ve zdravém, ale sebevědomém  prostředí
  • podle nás se v současné době často skloňují taková slova  jako jsou peníze, úspěch, prosperita, ale opomíjí se slova přátelství,  láska, zdraví, spokojenost a vyrovnanost
  • domníváme se, že k úspěchu, prosperitě či penězům  potřebujeme především zdraví, které nám dává další možnosti jako je  vyrovnanost, pohoda či bezpečí
  • rádi bychom vytvořili školu, která by byla zázemím pro všechny a mohla nosit název Zdravá škola
  • domníváme se, že jen zdravý člověk – učitel, může zdravě a sebevědomě působit na žáky, rodiče a celé okolí
  • potřebujeme učitele, který je otevřený a přístupný novým  metodám a formám práce, nesmí však být unavený, přetížený s pocitem  marnosti či snad zbytečnosti
  • zdravé, sebevědomé a všímavé děti dodávají okolí další inspiraci a tvořivost
  • spokojení a hrdí rodiče pomáhají dotvářet pracovní vztahy  ve škole, neboť skrze ně okolí vnímá školní prostředí, hodnotí je a  nahlíží na práci celé školy
  • rovněž správní zaměstnanci svým postojem a vztahem k práci  a lidem okolo sebe přispívají k vytváření zdravých mezilidských vztahů

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít