Zápis ZŠ 2023/2024
Banner obecný

O škole

ZŠ a MŠ Děčín IV (“Máchovka") je úplnou základní školou s 1. - 9. ročníkem. Od 1. 1. 2003 je v právní subjektivitě a byly k ní připojeny další objekty – MŠ Máchovo náměstí a MŠ Vilsnice s jejich školními jídelnami. Zvláštností naší školy je, že ji tvoří tři samostatné budovy, které jsou od sebe vzájemně vzdáleny.

Škola se vyznačuje řadou specifik. Nabízíme dětem široké možnosti volby při svém vzdělávání v moderním, bezpečném a vstřícném prostředí školy.

Od roku 2019 jsme FAKULTNÍ ŠKOLOU.


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Od školního roku 2007/2008 vyučujeme dle našeho vlastního vytvořeného školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem "ŠKOLA PRO TEBE I PRO MĚ".

1. stupeň:

 • Komunikativní výchova (náš vlastní unikátní předmět) – 1. až 3. ročník formou komunikativních chvilek, od 4. ročníku jednohodinový předmět Komunikativní výchova.
 • Od 1. ročníku výuka anglického jazyka.
 • Od 4. ročníku pravidelná výuka informatiky (1h týdně).
 • Dětem nabízíme přípravný ročník (se kterým máme již zkušenost více jak 10 let).

2. stupeň:

 • Každý žák/kyně si volí ze 3 vzdělávacích programů zaměřených na:
  • Program s rozšířenou výukou informatiky. Již ve školním roce 2002/2003 jsme otevřeli TŘÍDU S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU INFORMATIKY. Od školního roku 2007/2008 vyučujeme dle našeho vlastního ŠVP pro tyto třídy. Součástí programu je výuka dvou cizích jazyků a navýšení hodiny matematiky. V 9. ročníku mají tyto třídy individuální výuku M a Čj.
  • Programy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (tělesná výchova se navyšuje na 5 hodin týdně).
  • Program zaměřený na oblast člověka a jeho svět - Globální výchova – kde se vyučují předměty zaměřené na zdravý životní styl a historii a současnost Děčína.
 • V 6. - 9. ročníku pravidelná výuka informatiky v nevýpočetních třídách (1h týdně).
 • Projektové dny a dílny..


PROJEKTY

Škola pravidelně pracuje v řadě projektů, které sama vytváří a organizuje, či se do nich zapojuje: Metodik, Zdravá Škola, Otevřená škola, atd.

Výjezd 1. a 9. tříd, výjezdy 6. tříd, lyžařský výcvikový kurz, zahraniční jazykové výjezdy, školní AKADEMIE, netradiční schůzky, dny otevřených dveří, den pro mou třídu, snídaně s učitelem.


AKTIVITY

Škola nabízí během roku celou řadu aktivit, které jsou zaměřeny na žáky, učitele, rodiče, přátele školy...

Tyto aktivity přispívají ke stálému vývoji a rozvoji školy jako centra širokého komunitního vzdělávání.

 

Mezi nejvýznamnější aktivity pořádané během školního roku patří:

 • Výjezdy pedagogů s žáky - smyslem těchto akcí je poznávání a sbližování dětí naší školy, které má přispět k lepšímu vzájemnému soužití a spolupráci.
 • Výjezdy pedagogického sboru - smyslem těchto výjezdů je komplexní vzdělávání pedagogického sboru se zaměřením na měnící se požadavky současného vzdělávání a života. Tyto výjezdy pak také napomáhají k budování jeho týmového ducha.
 • Výlety a exkurze - Pedagogové naší školy pořádají během školního roku řadu výletů a exkurzí pro naše děti. Uvědomují si, že je lépe řadu věcí dětem ukázat v praxi, než jen o ní memorovat. Výlety pak přispívají k lepšímu vzájemnému poznání.
 • Školní akademie - je již pravidelnou největší školní akcí v závěru školního roku pořádanou v divadle města Děčína. Do její přípravy je zapojena celá naše škola včetně MŠ.
 • Netradiční vyučování, projektové dny, spaní ve škole

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít