ledden_2024 laťka
Hlavní budova školy
Banner obecný

ŠPP

Školní poradenské pracoviště vzniklo na naší škole díky projektu Inkluze do škol.  Zahrnuje kromě výchovného poradce a školního metodika prevence, kteří  již na škole působili, i školního psychologa, koordinátora inkluze a  kariérového poradce.

Pomoc, dotazy, poradenství: poradna@machovka.cz

Výchovný poradce
Výchovný poradce se zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu. Poskytuje činnosti poradenské, metodické a informační.

Kariérový poradce
Kariérový poradce poskytuje žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy činnosti poradenské, metodické a informační v oblasti vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoje kariéry.

Školní metodik prevence
Je klíčovým poradenským pracovníkem v oblasti primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu a naplňování cílů Minimálního preventivního programu.

Školní psycholog
Úzce spolupracuje s učiteli i rodiči. Vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy a rodiči.

Koordinátor inkluze
Je specialista na začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s učiteli a rodiči. 

Asistent pedagoga
Je pedagogický pracovník a je přidělen do třídy, kde se vzdělává alespoň jeden žák se SVP. Jeho úkolem ovšem není pouze práce s konkrétním žákem, ale asistuje učiteli v širším spektru.

Školní asistent
Není pedagogický pracovník, úzce spolupracuje s třídním učitelem a celou třídou.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít