Budova školy

Kariérový poradce

Ing. HELENA DUŠIČKOVÁ
e-mail: helena.dusickova@machovka.cz
telefon: 775 866 736
KARIÉROVÝ PORADCE poskytuje:

  

  • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků (v rámci vyučovacího předmětu Svět práce i ve spolupráci s Úřadem práce)
  • individuální šetření k volbě povolání a poradenství v této oblasti, poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
  • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
  • organizaci schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků
  • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách a jejich zprostředkování žákům (brožury, prezentace škol, využití dnů otevřených dveří)
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a na některých středních školách ve městě
  • zprostředkování nových informací ohledně přijímacího řízení na střední školy
  • předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít