Budova školy

Přijímací řízení


                        

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
                                     

 

MATURITNÍ OBORY

 

 • termín odevzdání přihlášky do 1.3. 2022 - SLEDUJTE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VYBRANÝCH ŠKOL
 • jednotná přijímací zkouška (12. a 13.4. 2022)
 • zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (od 28.4. 2022)
 • odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění

 

 UČEBNÍ OBORY

 

 • termín odevzdání přihlášky do 1.3. 2022 - SLEDUJTE KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VYBRANÝCH ŠKOL
 • zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (22.-30.4. 2021)
 • odevzdání zápisového lístku nejpozději do 10 dnů od zveřejnění

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ - stručně a jasně zde


Odkazy na internetové zdroje:

PRÁVNÍ PŘEDPISY - zde

 • Školský zákon č. 561/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


Termíny konání jednotné přijímací zkoušky - zde

PŘIJÍMAČKY BEZ OBAV (podpůrné materiály MŠMT k přípravě na přijímací zkoušky) - zde


CERMAT 

 • Jednotná přijímací zkouška - zde
 • Jednotná přijímací zkouška uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami - zde
 • Přihlášky na střední školu - zde
 • Specifikace požadavků k jednotným testům 2020 (český jazyk a literatura) - zde
 • Specifikace požadavků k jednotným testům 2020 (matematika) - zde
 • Testová zadání k procvičování - zde
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky - zde

 

 

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít