Banner obecný

Speciální pedagog

Na naší škole působí v současné době dvě speciální pedagožky:

HLAVNÍ BUDOVA (1. patro, číslo dveří 209):
Mgr. et Bc. Tereza Skalická (4. - 9. ročník)

tereza.skalicka@machovka.cz
tel. 602 871 446

BUDOVA BEZRUČOVA (sborovna v 1. patře):
Mgr. Jana Rodingerová (1. - 3. ročník)

jana.rodingerova@machovka.cz
tel. 720 477 227

Konzultace kdykoli po předchozí telefonické či emailové domluvě.

S čím Vám můžeme pomoci:

  • potíže při zvládání čtení a psaní (děti s diagnózou dyslexie či dysgrafie, psychomotorickou poruchou)
  • potíže při zvládání učiva v důsledku poruchy pozornosti (děti s diagnózou ADHD)
  • potíže při zvládání učiva v důsledku zrakové či sluchové vady
  • potíže při zvládání učiva v důsledku mentální retardace
  • potíže při zvládání učiva v důsledku dlouhodobé nemoci
  • logopedická intervence (logopedické chvilky pro děti s těžšími vadami řeči, nenahrazuje péči klinického logopeda)
  • zprostředkování kontaktu s odbornými pracovišti v oblasti speciálně pedagogické diagnostiky

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít